Иқтисоди миллӣ

Показать фильтр
С 1. Мафҳуми назариявии рушди иқтисодӣ ва намудҳои он С 2. Сарчашмаҳо, омилҳо ва тамсилаҳо (моделҳо)-и рушди иқтисодӣ С 3. Танзими давлатии рушди иқтисодӣ С 4. Рушди иқтисодӣ ва экология САВОЛИ 1.
1.78K
Механизми бозор ва унсурҳои он 1.Механизми бозор ва хусусиятҳои он 2.
1.56K
1.1.Тиҷорати электронӣ ва анъанавӣ. Тиҷорати электронӣ аз маҷмӯи иштироккунандагон ва ҷараёни мулоқоти онҳо, дар ҳудуди қонунҳои муайян шуда иборат аст.
1.49K
Саволи 1. Инкишофи афкори иктисоди то давраи Меркунтелизм. Саволи 2. Сахми меркантелистон ва физиократхо дар илми иктисоди. Саволи 3. Иктисоди сиёсии классики: Вилиам Пети , Адам Смит ва Д. Рекардо.
1.36K
1. Назарияи иктисоди хамчун илм 2. Методи омузиши назарияи иктисоди 3. Мафхуми куввахои истехсолкунандаи чомеа 4. Конунхои иктисоди пешрафти чомеа 5.
1.35K
1. Мафхуми бозор ва вазифахои он.Тавсифи умумии бозорхо 2.
1.08K
Муқаддимаи фан. Иқтисоди миллӣ – низоми бисёрзинаи хоҷагии мамлакат. Малтаб ва вазифаҳои фанни иқтисоди миллӣ. С 1. Мафҳум, моҳият ва шарҳи иқтисоди миллӣ С 2.
1.07K
Саволхо: Намудхои хочаги: хочагии натурали ва моли. Мол ва хусусиятхои он. Мафхум ва вазифахои пул. Чавобхо: 1.Намудхои хочаги: хочагии натурали ва моли.
1.01K
Саволҳои асосии бехатарии фаолияти ҳаёти. Маълумотҳо ва истилоҳҳои асоси. Бехатарии фаолияти ҳаёти –ин илм дар бораи муҳофизати саломати ва бехатарии инсон дар муҳити атроф мебошад.
945
Саволхо: Иктисодиёт хамчун низоми хочаги.Моликият ва намудхои он. Тавсифи низомхои иктисоди. Чавби саволи 1 Иктисодиёт хамчун низоми хочаги.
878
Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми конститутсионии роҳбарии машваратӣ оид ба масъалаҳои мудофиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи қарорҳо дар мавриди амалӣ сохтани самтҳои асос
866
Мафхуми якрангкунии системаи хуччатгузори. Лоихасозии системаи якрангшудаи хуччатгузории САИ. Махсусияти лоихасозии шакли хуччатхои ибтидои. Махсусияти лоихасозии хуччатхои ахбори натичави.
840
Бизнес, моҳият ва шаклҳои ташкили он 1.Соҳибкор ва мафҳуми соҳибкорӣ 2.Бизнес ва намудҳои он Сохибкор- ин шахси масъуле мебошад, ки ба уҳдаи худ тавакалҳои корхонаро мегирад.
831
«Ракобат ва Монополия» Саволҳо Рақобат: намудҳо ва нақши иқтисодии он Монополия: ҷой ва нақши он дар бозор 1.
819
Назарияи истеҳсолот. Истеҳсолоти ҷамъиятӣ. Аҳамияти истеҳсолот ва шакли зуҳуроти он 1. Назарияи истеҳсолот.Аҳамияти истеҳсолот ва шаклҳои зуҳуроти он. 2.Омилҳо ва имкониятҳои истеҳсолот. 1.
807