Иқтисоди миллӣ

Показать фильтр
1.1.Тиҷорати электронӣ ва анъанавӣ. Тиҷорати электронӣ аз маҷмӯи иштироккунандагон ва ҷараёни мулоқоти онҳо, дар ҳудуди қонунҳои муайян шуда иборат аст.
3K
С 1. Мафҳуми назариявии рушди иқтисодӣ ва намудҳои он С 2. Сарчашмаҳо, омилҳо ва тамсилаҳо (моделҳо)-и рушди иқтисодӣ С 3. Танзими давлатии рушди иқтисодӣ С 4. Рушди иқтисодӣ ва экология САВОЛИ 1.
1.96K
Механизми бозор ва унсурҳои он 1.Механизми бозор ва хусусиятҳои он 2.
1.79K
Саволи 1. Инкишофи афкори иктисоди то давраи Меркунтелизм. Саволи 2. Сахми меркантелистон ва физиократхо дар илми иктисоди. Саволи 3. Иктисоди сиёсии классики: Вилиам Пети , Адам Смит ва Д. Рекардо.
1.49K
1. Назарияи иктисоди хамчун илм 2. Методи омузиши назарияи иктисоди 3. Мафхуми куввахои истехсолкунандаи чомеа 4. Конунхои иктисоди пешрафти чомеа 5.
1.48K
1. Мафхуми бозор ва вазифахои он.Тавсифи умумии бозорхо 2.
1.24K
Муқаддимаи фан. Иқтисоди миллӣ – низоми бисёрзинаи хоҷагии мамлакат. Малтаб ва вазифаҳои фанни иқтисоди миллӣ. С 1. Мафҳум, моҳият ва шарҳи иқтисоди миллӣ С 2.
1.16K
Саволҳои асосии бехатарии фаолияти ҳаёти. Маълумотҳо ва истилоҳҳои асоси. Бехатарии фаолияти ҳаёти –ин илм дар бораи муҳофизати саломати ва бехатарии инсон дар муҳити атроф мебошад.
1.09K
Саволхо: Намудхои хочаги: хочагии натурали ва моли. Мол ва хусусиятхои он. Мафхум ва вазифахои пул. Чавобхо: 1.Намудхои хочаги: хочагии натурали ва моли.
1.09K
Бизнес, моҳият ва шаклҳои ташкили он 1.Соҳибкор ва мафҳуми соҳибкорӣ 2.Бизнес ва намудҳои он Сохибкор- ин шахси масъуле мебошад, ки ба уҳдаи худ тавакалҳои корхонаро мегирад.
962
«Ракобат ва Монополия» Саволҳо Рақобат: намудҳо ва нақши иқтисодии он Монополия: ҷой ва нақши он дар бозор 1.
961
Таъмини бехатарии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба усулҳои ҳуқуқӣ, ташкилии техникӣ ва иқтисодӣ асос меёбад (нақшаи 11.2).
959
Саволхо: Иктисодиёт хамчун низоми хочаги.Моликият ва намудхои он. Тавсифи низомхои иктисоди. Чавби саволи 1 Иктисодиёт хамчун низоми хочаги.
957
Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми конститутсионии роҳбарии машваратӣ оид ба масъалаҳои мудофиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи қарорҳо дар мавриди амалӣ сохтани самтҳои асос
952
Назарияи истеҳсолот. Истеҳсолоти ҷамъиятӣ. Аҳамияти истеҳсолот ва шакли зуҳуроти он 1. Назарияи истеҳсолот.Аҳамияти истеҳсолот ва шаклҳои зуҳуроти он. 2.Омилҳо ва имкониятҳои истеҳсолот. 1.
932