Асосҳои давлат ва ҳуқуқ

Показать фильтр
Системаи молияи давлати сохаи муайяни муносибатхои молияви аст, ки дар просеси он маблагхои пулӣ ташкил ва истифода бурда мешавад…Системаи молияи давлати сохаи муайяни муносибатхои молияви аст,
2K
Даромади бучети давлати муносибатхои иктисодиро ифода мекунад, ки дар проӣессии ташкил кардани фонди бучети мамлакат байни давлат ва субъектони хочагидори ба вучуд меоянд…Даромади бучети давлат
1.91K
Даромадхои бучети махаллӣ аз даромадхои андозиву гайриандози инчунин аз воридоти маблаг аз хисоби андозу пардохтхои танзимкунанда иборат мебошад…Даромадхои бучети махаллӣ аз даромадхои андозиву
1.17K
Шакли давлат — шакли ташкили ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки тарзи ташкилшавӣ, сохтор ва фаъолияти давлатиро дар бар мегирад. Шакли давлат – шакли мавҷудият ва фаъолияти давлат мебошад.
962
Давлат -ташкилоти ҳокимияти сиёсии ҷамъият мебошад, ки дорои дастгоҳи махсуси маҷбуркунӣ буда, салоҳияти худро дар ҳудуди муайян амалӣ менамояд. (мафҳуми ҳуқуқӣ).
888
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон боби дуввуми худро пурра ба ҳуқуқу озоди ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд бахшидааст.
839
Функсияи давлат – самтҳои асосии фаъолияти давлат мебошад, ки барои ҳалли вазифаҳои он татбиқ мешаванд.
774
Бучети давлати-накшаи асосии молиявии мамлакат аст, ки ташак-кул, таксимот ва истифодабарии фонди марказонидашудаи воситахои пулиро хамчун шарти хатмии фаъолияти дилхохи давлат таъмин месозад…Б
723
Мафхумхои «шаън», «шараф» ва «эътибори кори» аз чумлаи мафхумхои пахнгашта набошанд хам, дар санадхои гуногуни меъёрии хукуки онхоро дар шаклхои гуногун дучор омадан мумкин аст: 1.
722
Маблагхои фондхои максадноки давлатӣ танхо барои ичрои амалхое, ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон муайян гардидаанд ва мутобики бучети фондхои мазкур,…
685
Дар байни донишмандон ва мутафаккирони соҳаи бизнес ҳамдигарфаҳмӣ на фақат оиди моҳият, сабаб, балки доираю ҳавза ва шаклу намудҳои ташкили соҳибкорӣ дида намешавад.
684
Давлати хуқуқбунёд – ин шакли ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти ҳокимияти сиёсии омма аст. Давлати хуқуқбунёд – давлатест, ки дар он хуқуқ ҳукмрон аст.
679
Ба системаи макомоте, ки дар сохаи молия ва бучет салохият доранд, дохил мешаванд…Ба системаи макомоте, ки дар сохаи молия ва бучет салохият доранд, дохил мешаванд: – макомоти молиявӣ; – макомо
548
Дар байни сохахои хукуки Чумхурии Точикистон хукуки граждани макоми хосса дорад.
520
Дастгоҳи (механизми) давлатӣ — низоми мақомоти гуногуни давлатӣ мебошад, ки ба воситаи онҳо давлат ҳокимияти худро амалӣ менамояд.
481