Назарияи Иқтисод

Показать фильтр
Яке аз масъалаҳои асосии ҳамагуна низоми асъорӣ ин қурби асъор мебошад. Қурби асъор гуфта инъикоси нархи асъори як мамлакатро бо асъори дигар мамлакат меноманд.
68
Чӣ тавре аз таҳлили мавзӯъҳои гузашта бармеояд, бозор аз ҷиҳати сохт ва мазмуни ботинӣ худ аз худ арзи вуҷуд дошта наметавонад.
53
Хусусиятҳои таркиби механикӣ ё чи хеле ки бо ибораи дигар хусусиятҳои реалогй меноманд дар бораи зиддияти онҳо нисбат ба таъсироти қувваи беруниро ифода менамояд.
61
Хусусиятҳои сорбсионӣ дар бораи қобилияти маҳсулотҳо оид ба ҷаббида гирифтани об, намнокӣ ва буғҳоро аз муҳити атроф шаҳодат медияад.
60
Равған ё чарбу дар таркиби маҳсулотҳои хӯрокворй ба таври васеъ паҳн шудааст.
59
Иқтисоди ҷаҳонӣ (хоҷагии ҷаҳонӣ) натиҷаи инкишофи дуру дарози таърихии инсоният мебошад, ки ҳамчун як низоми бутун дар оғози асри XIX ба вуҷуд омадааст.
55
Илми иқтисод, алалхусус назарияи иқтисод дар ҷараёни эҳё, инкишоф ва таҳаввули худ, давраву зинаҳои тулонии таърихро аз сар гузаронидааст. Падидаҳову андешаҳои нахустини он (ниг. мав.
134
Даромадхои бучети раванди инъикоскунандаи муносибатхои иктисодии баини давлату корхона, ташкилот ва шахрвандон дар чараёни фарохамоварии фондхои бучетии мамлакат мебошанд.
391
Дар шароити бозор ба хам мувофик омадани даромад ва харочоти бучет холати тасодуфи аст.
395
Дар табиат се намуди обро фарқ мекунанд. 1. Оби отмосферӣ — ба ин намуд обҳои борон, барф, туман, қиров, шабнам дохил мешавад. 2.
67
Барои пурра омӯхтан ва муайян намуда баҳо додани сифати маҳсулотҳои хӯрокворӣ на танҳо донистани таркиби химиявии онҳо кифоягй мекунад, балки донистани хусусиятҳои физикӣ низ лозим мебошад.
69
Ангиштобаҳо яке аз пайвастагиҳои органикии пахншудатарини сайёраи мо ба ҳисоб мераванд. Онҳо 90% қисми хушкии растаниҳоро ташкил мекунанд.
68
Хусусиятҳои теплофизикии маҳсулотҳои хӯрокворӣ Хусусиятҳои теплофизикй характер ва суръати ҷоришавии просесҳои гармшавй ё хункушавии маҳсулотҳоро меомӯзад.
63
Хусусиятҳои аксёбии маҳсулотҳои хӯрокворӣ Ба хусусиятҳои аксёбии маҳсулотҳои хӯрокворӣ рангнокй, шаффофӣ, рефраксия ва аксёбии фаъолро дохил мекунанд.
53
Хусусиятхои ичтимои демографии, қобилият ва рафтори кормандон Нақша: 1. Демография ҳамчунилм. Демогеография 2.Таъсироти анъана ва урфу одатҳои миллии кормандон 3.
99