Сотсиология

Показать фильтр
Таърихи пайдоиш ва инкишофи сотсиология Барои омўхтан ва фаҳмидани сотсиология ҳамчун илм пеш аз ҳама таърихи ташаккул ва инкишофи онро донистан лозим аст.
204
1.Мафҳуми таҳарруки иҷтимоӣ, шаклҳо ва пайдоиши он. 2.Оқибатҳои таҳарруки иҷтимоӣ. 3.Раванди мигратсия ( муҳоҷират).
66
Ба мафҳуми сотсиология бисёриҳо хело ҳам аз наздик шиносанд.
394
Сохтори ичтимоӣ яке аз мафҳумҳои бунёдӣ дар мавриди дарки моҳияти ҷомеа ва тарзи мавҷудияти он ба шумор меравад.
76
Ҷомеа ҳамчун низоми том аз намудҳои гуногуни фаъолияти бомақсади гурўҳӣва фардӣ иборат аст.
79
Сотсиологияи оила Оила ячейкаи аввалини ҷомеа ба шумор меравад.
93
Методҳо дар рафти фаъолияти амалии одамон чун усулҳои ҷамбасту ба хосият ва қонунҳои воқеият, ба мантиқи объективии чиз мутобиқу мувофиқи фаъолият пайдо шуда , мақсад аз фаъолияти инсон дигаргун сохт
92
Маданият таърифи универсалӣ надорад.
190
Дар фаҳмиши иҷтимоӣ – фалсафӣ халқ ҳамчун офаридгори таърих, умумияти кулл фахмида мешавад, ки ҳамаи табақа ва синфу гурўҳҳои иҷтимоии мувофиқи мақомашон дар инкишофи ҷамъият ҳавасмандро муттаҳид мен
64
Яке аз шартҳои пайдоиши ниҳодҳои ичтимоӣ, ё ин ки институтҳои иҷтимоӣ ин пеш аз ҳама талаботи муайяни иҷтимоӣ мебошад.
78
Демография – илм дар бораи бозтавлиди аҳолӣ, конуниятҳои тараққиёти ҳамаҷонибаи ба аҳолӣ дахл дошта : сохтор, ҳодисот, афзоишро меомўзад.
61
Ҳизби сиёсӣ — чунин идтиҳодяи ҷамъиятие фаҳмида мешавад, ки вазифаи асосиаш иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба воситаи ташаккул додани иродаи сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардани ҳокимият
233
Барқароршавии илми сотсиология давраи дуру дарози таърихи дорад, чунки кўшишҳои дарк намудани характери сохтори љамъияти, ба инсоният ҳанўз дар ибтидои инкишофаш хос буд.
158
Наќша: 1.Мафњуми љамъият ва нишонањои асосии он Сохтори љамъият ва унсурњои асосии он Иерархия (зинабандї) – и низоми иљтимої (типњои љомеа) Адабиёт: Бањромбеков В., Миров Ф. Асосњои сотсиология.
92
Наќшаи кор: 1. Мафњуми “фарњанг” ва шарњи сотсиологии он 1 2. ќисматњои фарњанг 2 3.
65