Сотсиология

Показать фильтр
Ба мафҳуми сотсиология бисёриҳо хело ҳам аз наздик шиносанд.
1.12K
1.1.Предмет ва объекти омӯзиши сотсиология 1.2.Методҳои сотсиологӣ 1.3. Сохтори донишҳои сотсиологӣ 1.4. Мақоми сотсиология дар низоми илмҳои ҷамеашиносӣ 1.
562
Ҳизби сиёсӣ — чунин идтиҳодяи ҷамъиятие фаҳмида мешавад, ки вазифаи асосиаш иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба воситаи ташаккул додани иродаи сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардани ҳокимият
497
Маданият таърифи универсалӣ надорад.
427
Барқароршавии илми сотсиология давраи дуру дарози таърихи дорад, чунки кўшишҳои дарк намудани характери сохтори љамъияти, ба инсоният ҳанўз дар ибтидои инкишофаш хос буд.
410
Таърихи пайдоиш ва инкишофи сотсиология Барои омўхтан ва фаҳмидани сотсиология ҳамчун илм пеш аз ҳама таърихи ташаккул ва инкишофи онро донистан лозим аст.
407
Инсоният хамчун вучуди тафаккуркунанда тули таърих натавонистааст аз андешаи дарёфти сабаби баркарори чамъият, зарурати хамзистиаш бо шахсони дигар худро канор гирад ва бинобар хамин хам барои дарёфт
403
Афкори сотсиологии Георг Зиммел Афкори сотсиологии Эмил Дюркгейм Сотсиологияи Макс Вебер Низоми сотсиологии Вильфредо Парето Ташаккул ва инкишофи сотсиологияи таҷрибавӣ (эмперикӣ) Афкори сотсиологии
400
Афкори сотсиологи дар Ҳинди Қадим Афкори сотсиологи дар Чини Қадим Афкори сотсиологи дар Эрони Бостон Афкори сотсиологи дар Юнони Қадим Омӯзиши ҷомеаи инсонӣ ҳамеша ва дар ҳама давру замонҳо диққати
391
Дар сухбати кабли ёдовар шудем, ки таваччухи мавзуи илми мазкур ба фарогирии хаёти чомеъаи инсони марбут аст, вале мантикан суоле пеш меояд, ки ба чуз илми чомеашиноси хастанд боз дигар илмхои чомеар
354
Андешаҳои сотсиологии мутафаккирони форсу тоҷик дар Асрҳои МиёнаАфкори сотсиологии аврупоӣ дар Асри миёнаАфкори сотсиологии Замони Эҳё Андешаҳои сотсиологӣ мутафаккирони форсу тоҷик дар Асрҳои Миёна
343
Фарҳанг ва ҷомеа 1. Моҳияти маданият ва навъҳои он 2.Унсурҳои фарҳанг 3.НаҚши маданият дар ҳаёти ҷомеа 4.
330
Функсионализм, структурализм, функсионализми структурӣ Назарияи низои иҷтимой Назарияи ивазнамоии иҷтимой Бихевиоризм, интераксионизми рамзӣ, этнометодология Сотсиологияи феноменологӣ Сотсиологияи Пи
319
Андешаи инсон ба зимни кушишу дарёфти мафхуми фарханг ин тааммадунест, ки руи маънии хастияшон карор мегирад.
294
Гурӯҳҳои иҷтимоӣУмумияти иҷтимоӣНиҳодҳои (институт) иҷтимоӣТашкилотҳои иҷтимоӣДавлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ Гурӯҳҳои иҷтимой Олими машҳури рус – П.А.
287