Поиск

Сотсиология

Таърихи пайдоиш ва инкишофи сотсиология Барои омўхтан ва фаҳмидани сотсиология ҳамчун илм пеш аз ҳама таърихи ташаккул ва инкишофи онро донистан лозим аст.Подробнее
  1.Мафҳуми таҳарруки иҷтимоӣ, шаклҳо ва пайдоиши он. 2.Оқибатҳои таҳарруки иҷтимоӣ. 3.Раванди мигратсия ( муҳоҷират).Подробнее
Ба мафҳуми сотсиология бисёриҳо хело ҳам аз наздик шиносанд.Подробнее
Сохтори ичтимоӣ яке аз мафҳумҳои бунёдӣ дар мавриди дарки моҳияти ҷомеа ва тарзи мавҷудияти он ба шумор меравад.Подробнее
Ҷомеа ҳамчун низоми том аз намудҳои гуногуни фаъолияти бомақсади гурўҳӣва фардӣ иборат аст.Подробнее
 Сотсиологияи оила Оила ячейкаи аввалини ҷомеа ба шумор меравад.Подробнее
Методҳо дар рафти фаъолияти амалии одамон чун усулҳои ҷамбасту ба хосият ва қонунҳои воқеият, ба мантиқи объективии чиз мутобиқу мувофиқи фаъолият пайдо шуда , мақсад аз фаъолияти инсон дПодробнее
Маданият таърифи универсалӣ надорад.Подробнее
Дар фаҳмиши иҷтимоӣ – фалсафӣ халқ ҳамчун офаридгори таърих, умумияти кулл фахмида мешавад, ки ҳамаи табақа ва синфу гурўҳҳои иҷтимоии мувофиқи мақомашон дар инкишофи ҷамъият ҳавасмандро Подробнее
Яке аз шартҳои пайдоиши ниҳодҳои ичтимоӣ, ё ин ки институтҳои иҷтимоӣ ин пеш аз ҳама талаботи муайяни иҷтимоӣ мебошад.Подробнее
            Демография – илм дар бораи бозтавлиди аҳолӣ, конуниятҳои тараққиёти ҳамаҷонибаи ба аҳолӣ дахл дошта : сохтор, ҳодисот, афзоишро меомўзад.Подробнее
Ҳизби сиёсӣ — чунин идтиҳодяи ҷамъиятие фаҳмида мешавад, ки вазифаи асосиаш иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба воситаи ташаккул додани иродаи сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардаПодробнее
Барқароршавии илми сотсиология давраи дуру дарози таърихи дорад, чунки кўшишҳои дарк намудани характери сохтори љамъияти, ба инсоният ҳанўз дар ибтидои инкишофаш хос буд.Подробнее
Наќша: 1.Мафњуми љамъият ва нишонањои асосии он Сохтори љамъият ва унсурњои асосии он Иерархия (зинабандї) – и низоми иљтимої (типњои љомеа) Адабиёт: Бањромбеков В., Миров Ф.Подробнее
Наќшаи кор: 1. Мафњуми “фарњанг” ва шарњи сотсиологии он 1 2. ќисматњои фарњанг 2 3.Подробнее
← Предыдущая Следующая → 1 2 3 4
Показаны 1-15 из 53