Сотсиология

Показать фильтр
Ба мафҳуми сотсиология бисёриҳо хело ҳам аз наздик шиносанд.
6.72K
1.1.Предмет ва объекти омӯзиши сотсиология 1.2.Методҳои сотсиологӣ 1.3. Сохтори донишҳои сотсиологӣ 1.4. Мақоми сотсиология дар низоми илмҳои ҷамеашиносӣ 1.
2.6K
Барқароршавии илми сотсиология давраи дуру дарози таърихи дорад, чунки кўшишҳои дарк намудани характери сохтори љамъияти, ба инсоният ҳанўз дар ибтидои инкишофаш хос буд.
1.58K
Маданият таърифи универсалӣ надорад.
1.34K
Фарҳанг ва ҷомеа 1. Моҳияти маданият ва навъҳои он 2.Унсурҳои фарҳанг 3.НаҚши маданият дар ҳаёти ҷомеа 4.
1.31K
Андешаи инсон ба зимни кушишу дарёфти мафхуми фарханг ин тааммадунест, ки руи маънии хастияшон карор мегирад.
1.21K
Афкори сотсиологи дар Ҳинди Қадим Афкори сотсиологи дар Чини Қадим Афкори сотсиологи дар Эрони Бостон Афкори сотсиологи дар Юнони Қадим Омӯзиши ҷомеаи инсонӣ ҳамеша ва дар ҳама давру замонҳо диққати
1.19K
Афкори сотсиологии Георг Зиммел Афкори сотсиологии Эмил Дюркгейм Сотсиологияи Макс Вебер Низоми сотсиологии Вильфредо Парето Ташаккул ва инкишофи сотсиологияи таҷрибавӣ (эмперикӣ) Афкори сотсиологии
1.13K
Таърихи пайдоиш ва инкишофи сотсиология Барои омўхтан ва фаҳмидани сотсиология ҳамчун илм пеш аз ҳама таърихи ташаккул ва инкишофи онро донистан лозим аст.
986
Дар сухбати кабли ёдовар шудем, ки таваччухи мавзуи илми мазкур ба фарогирии хаёти чомеъаи инсони марбут аст, вале мантикан суоле пеш меояд, ки ба чуз илми чомеашиноси хастанд боз дигар илмхои чомеар
932
Барои донистани хусусияти алокаву муносибатхои миёни одамон амал кунанда донистани омилхои уро ба ин амал хидояткунанда зарур аст, ки ин бидуни омузиши фардияту шахсияти инсон муяссар намешавад.
923
Инсоният хамчун вучуди тафаккуркунанда тули таърих натавонистааст аз андешаи дарёфти сабаби баркарори чамъият, зарурати хамзистиаш бо шахсони дигар худро канор гирад ва бинобар хамин хам барои дарёфт
905
Гурӯҳҳои иҷтимоӣУмумияти иҷтимоӣНиҳодҳои (институт) иҷтимоӣТашкилотҳои иҷтимоӣДавлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ Гурӯҳҳои иҷтимой Олими машҳури рус – П.А.
834
Мактаби сотсиалогии «Сотсиологияи меҳнат» ва доираи фаъолияти вай. Ҷанбаҳои омӯзиши сотсиологии иқтисодиёт.
827
Функсионализм, структурализм, функсионализми структурӣ Назарияи низои иҷтимой Назарияи ивазнамоии иҷтимой Бихевиоризм, интераксионизми рамзӣ, этнометодология Сотсиологияи феноменологӣ Сотсиологияи Пи
814