Забони англисӣ

Показать фильтр
Сифати феълии замони ҳозираро дар забони англисӣ “The present participle I” меноманд. Ҳамчунин онро бо рақам ифода намуда, “Participle I”, яъне сифати феълии якум низ ном мебаранд.
971
Дар забони англисӣ ҷонишинҳои соҳибӣ “possessive pronouns” ном доранд. Мо аллакай дар бораи ҷонишинҳои шахсӣ ва ишоратӣ дар матлабҳои пешини маълумот додаем.
919
Дар забони англисӣ ҷонишинҳои шахсии зерин вуҷуд доранд: Шумораи танҳо Шахси I I [ай]- ман Шахси II уоu[ю:]-ту Шахси III he [ҳи:]- вай (ҷинси мардона) she [ши:]-вай (ҷинси занона) it [ит] — вай
834
Феъли модалии “саn” ин ҳамон феъли тоҷикии “тавонистан” аст. Якчанд мисол меорем: I can swim. — Ман оббозӣ карда метавонам. You саn dо. — Ту рафта метавонӣ. Не can speak English.
810
Ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидиро дар забони англисӣ “reflexive pronouns” меноманд.
792
Дараҷаи муайянӣ ва номуайяни дар исмҳо (артиклҳо дар забони англисӣ)Дар маводҳои гузашта мо аллакай бо мавзуи исм ошноӣ пайдо карда, оид ба ҷамъбандии исмҳо, исмҳои шумурдашаванда ва шумурданашаванда
768
Дар матлабҳои гузашта мо сиғаи амрии феълҳои забони англисиро аз назар гузаронидем. Дар ин дарс бошад, феълҳои модалиро шарҳ медиҳем.
758
Феъли «to be» дар забони тоҷикӣ «будан» тарҷума мешавад. Пеш аз он ки феъли мазкурро дар забони англисӣ дар замони ҳозира тасриф кунем, бояд донем, ки маънии калимаи «тасриф” чист?
722
Дар забони англисӣ се феъли ёридиҳанда мавҷуданд: «to be”, «to do», «to have». Феълҳои мазкур ҳам чун феъли асосӣ ва ҳам чун феъли ёридиҳанда баромад мекунанд.
680
Дар забони англисӣ ҷонишинҳои ишоратии зерин мавҷуданд: дар шумораи танҳо дар шумораи ҷамъ this [зис]- ин, ҳамин these [зи:з] — инҳо that [зет]- он, ҳамон, вай those [зоуз]- онҳо, вайҳо Бо ҷониш
675
Шумора миқдор ва тартиби чизеро ифода менамояд Онро дар забони англисӣ “Numeral” меноманд. Шумораҳо ду хел мешаванд шумораҳои миқдорӣ ва шумораҳои тартибӣ. Ҳоло мо шумораҳои миқдориро шарҳ медиҳем.
674
Главная / Для Учащихся (Студентов, Школьников и Учителей) / Забони англисӣ / ЗАРФҲО ВА ТАРЗИ СОХТА ШУДАНИ ОНҲО (забони англисӣ) Зарф дар забони англисӣ “adverb” номида мешавад.
583
Чумлаи пайрави пуркунанда бо сарҷумла ба воситаи пайвандаки “that” — (ки) пайваст мешавад. Загрузка… I know that they don’t come. Ман медонам, ки онҳо намеоянд.
577
The Present Indefinite Tense, истифодаи феълҳои асосӣ дар замони ҳозираДар маводҳои гузашта мо аллакай бо феълҳои забони англисӣ сарукор доштем.
569
Дар забони англисӣ вақте, ки сухан дар бораи доро будан ба чизе меравад, дар баробари феъли “to have” ибораи “have got” низ метавонад ба кор ояд.
546