Статьи

Мақсади асосии фаъолияти хоҷагидорӣ қонеъ гардонидани талабо- ти (биологӣ) одамон буда, барои ба даст овардани неъматҳои муайян равона шудааст.Подробнее
Дар бораи иқтисодиёт ҳама ва ҳар рӯз ҳарф мезананд. Бинобар ин дар саҳифаҳои китоби мазкур моро суҳбате оид ба иқтисодиёт интизор аст. Дар аввал бояд донист, ки «иқтисодиёт» чист?Подробнее
Барнома яке аз афзорҳои асосии истифодабарандаи компютер ба ҳисоб меравад. Бесабаб барномаро дастури компютерии истифодабаранда намегӯянд.Подробнее
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омузиши ҷирмҳои осмони ва фазои кайҳон ҳануз солҳои сиюми асри гузашта, баъди таъсис ёфтани пажуҳишгоҳи астрофизикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон ва расадхонаи астрономии Ҳисор Подробнее
Нуҷуми асри миёнаи Машрикзамин Илми нуҷум баъд аз суқунати тулони ба Шарқи Наздиқ ва Осиёи Миёна қучида, дар байни арабхр, тоҷиқон, ирониён ва дигар миллатхр ба қуллахри инқишофи худ расид ва ба густаПодробнее
Нуҷум яке аз аввалин илмҳои табиатшиноси буда, вобаста ба талаботи амалии инсон, дар асоси мушощдаҳои ситораҳо, ивазшавии шабу рузҳо ва фаслҳои сол пайдо шудааст.Подробнее
Татбиқи компютер тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти инсонро дар бар гирифтааст. Имруз соҳа ё самти фаъолиятеро пайдо кардан хеле душвор аст, ки дар он компютер татбики худро наёфта бошад.Подробнее
Бинокорй ва меъморй. Аз сарчашмахои хаттй равшан мегардад, ки дар давраи хукмронии Сомониён бинову касрхои зиёде бунёд гардидаанд, аммо то замони мо каме аз онхо бокй мондаанд.Подробнее
Нашъунамо ва расман эътироф шудани адабиёти форс- точик. Асрҳои 1Х-Х барои пешравии адабиёти қитобии тоҷик, ки аз эҷодиёти даҳанакии халқ баҳра мегирифт, шароити хеле мусоид мухайё кард.Подробнее
Шаҳрҳои Осиёи Марказй дар асрҳои IX X, ҷунон ки маъҳазҳои таъриҳй тасдик мекунанд, назар ба шаҳрҳои Аврупои Гарбй аз ҷиҳати ободониву тараккиёт кариб сад сол пеш рафта буданд.Подробнее
Пурзуршавии куввахои марказгурез ва кушишҳо барои мустақилият. Аз давраи салтанати Нух ибни Наср (943- 954) сар карда нишонахои сустшавии давлати Сомониён харҷй бештар аён шудан гирифт.Подробнее
Таркиби этникӣ (нажодӣ)-и халқи точик. Дар сарзамини Мовароуннаҳру Хуросон аз давраи қадим халқҳои ориёнажод: бохтариҳо, хоразмиён, тахориён, фаргониён, хиёниён ва сакоиҳо умр ба сар мебурданд.Подробнее
Шаклҳои заминдории феодалй. Дар асри X феодализм ба дараҷаи баланди тараққиёти худ расид. Давлати Сомониён хамчун давлати феодалй асосан манфиати феодалону точирони калон ва ашрофро химоя мекард.Подробнее
← Предыдущая Следующая → 1 2 3 4 Последняя
Показаны 1-15 из 1413

Материалы для студентов, школьников, учителям и другим пользователям Таджикистана.