​Компютери фарди ва кисмхои он

Шиносои бо кисмхои функсионалии компютер. Аз худ намудани тарзи ба кор андохтан ва хомуш намудани компютер. Малакаи чидани харфхоро дар клавиатура баланд бардоштан.

Чуноне, ки қайд карда шуд, компютер аз 4 қисмҳои асосии ташкилкунанда иборат буда, ҳар яки он қисмҳо вазифаи алоҳидаи худро дорад.

расми 1.1 Намуди умумии компютер бо қисмҳои асосиаш

1.Блоки системави- яке аз қисмҳои асоси компютер ба ҳисоб меравад, зеро дар он хотираи дохилӣ ва беруна, плата, материнка, протсессор ҷойгир карда шудааст.

расми 1.2 Блоки системавӣ

2.Боз як қисми асосии ташкилкунандаи комютерҳои фардӣ ин монитор мебошад, ки он ҳамчун таҷҳизоти бароранаи маълумот хизмат мекунад, чунки дар он маълумотҳои дохил кардашуда бароварда мешавад.

Расми 1.3. монитор

ду намуди монитрохо мавҷуд аст, ки онҳо: ранга ва сиёҳу сафед мебошад.

3.Дигар қисми ташкилкунандаи ин технология ин клавиатура мебошад. Он барои дохил кардани маъулмот ба компютер хизмат мекунад. Он аз якчанд тугамачаҳо иборат меьбошад. Ки онҳоро вз рӯи иҷрои вазифаашон ба чунин қисмҳо тақсим мекунанд.

1.клавишаҳои функсионали – 12 тугмачае, ки дар қисми болоии клавиатура ҷойгир карда шудааст.

2.Клавишаҳои ҳарфӣ — иугмачаҳое, ки дар ҳарфҳо тасвир ёфта бо ёрии онҳо мантҳо ҳуруфчинӣ карда мешаванд.

3.Клавишаҳои ёрирасон – ин гунна клавишаҳо барои он ёрирасон ном гирифтаант, ки барои иҷрои ягон амал ёри мерасонанд, яъне барои варақгардон кардани ҳуҷҷат клавишаи ба боло (Page Up) ё ба поён(Pagedown) df ғайраҳо истифода мешаванд.

4.Клавишаҳои рақамӣ — он дар қисми чапи клавиатура ҷойгир карда шуда, барои дохил намудани маълумотҳои намудашон ададӣ истифода бурда мешавад.

5.Клавишаҳои ҳарфӣ-рақамӣ ин гуна клавишаҳо барои дохил намудани ҳам ҳарф ва ҳам ададҳо истифода мебаранд.

расми 1.4. клавиатураи муққарарӣ

4.қисми дигари комютерҳои фарди ин мушак мебошад, ки онро «монипулятор» мегуянд, зеро он фармонҳои лозимаи аз тарафи истифодаранда додашавандаро иҷро мекунад, он дар назар хело сода менамоянд, вале бисёр корҳои зиёдро ба анҷом мерасонад. Зеро дар истифода нисбати клавиатура кулайтар аст, ҷои зиёдро талаб намекунад. Ҳамчунин барои иҷрои боз дигар амалиётҳо истифода бурдан мумкин аст.

Расми 1.5. Мушак

мушак аз 2 ё з қисми иборат мебошад. Мушакҳои 2 қисма: ин намуди мушакҳое, ки аз қисми чап ва рост иборат мебоад, ки ҳар як қисм вазифаи худро иҷро мекунад.

Мушакҳои 3 қисма: мушакҳое, ки аз қисмҳои чап, рост ва мобайнӣ иборат мебошад, қисми мобайни одатан барои варақгардон кардани саҳифа истифода бурда мешавад, ки он низ барои осон кардани кори истифодабарнда сохат шудааст.

Ба ғайр аз инҳо компютер боз қисмҳоиловагиро дорад ба қатори ин кисмҳо дохил мешавад: Таҷҳизоти чопкнанда (принтер), таҷҳизоти аксгиранда (сканер), таҷҳизоти нусхагиранда (ксерокс), таҷҳизотҳои овозӣ (колонки), таҷҳизотҳои шабакави ба монанди модем, хап симҳо, конектор ва ғайрахо

Чуноне ки ба ҳамаи мо маълум аз имрӯзҳо технологияҳои компютери рӯз ба рӯз нав шуда, зиёд шуда истодааст, аз ҳамин сабаб мо бояд аз ин намуди компютерҳои фардӣ низ маълумоте дошта бошем. Яке аз чунин намудҳои компютерҳои фарди ин Notebook мебошад. Ин намуди комютерҳо аз комютерҳои мизи, яънеи муқаррари бо он фарқ мекунад, ки онро ба ҳар куҷо гирифта рафта кор фармудан мумкин аст, яъне ҳаҷман хурд, сабук, маълумоти мисли комютерҳои мизӣ нигоҳ дошта метавонад, боз як ҷиҳати фарқунандааш ин бо аккумулятор кор мекунад.

Расми 1.6. Ноутбук

мо доири комютерҳои мизӣ гуфта мегузарем. Инак тарзи ба кор омода созии компютер чи тавр ба амал оварда мешавад.

1.Ҳангоми хомуш будани комютер барои ба кор омода сохтани он аз кнопкае, ки дар пойёни блоки системави кнопкаи ба кор омодасозӣ мавҷуд аст, ҳангоми пахш намудани ин кнопка комютер ба кор омода мешавад, баъд мониторро ба кор омода месозад бо пахш намудан ба тугмачаи дар монитор буда. Клавиатура ва мушак автоматики ҳангоми ба кор омода шудани блоки системави ба кор тайёр мешавад.

2.Барои хомӯш намудани комютер якчанд роҳҳои амали сохтани он мавҷуд мебошад.

1.Аз менюи Пуск –фармони «Выключения»-ро интихоб карда лозим аст, баъд аз даричаи бароимада фармони «Выключение»-ро пахш мекунед, компютер ба хомушавӣ оғоз мекунад.

Расми 1.7. Тарзи ба кор анҷом бахшидан

2.Роҳи дкюми хомуш намудани компютер ин пахш намудан ба тугмачаи «Sleep» ки дар клавиатура дар қатори тугмачаҳои ёрирасон истоааст, мебошад.

3.Боз як роҳи дигари хомӯш намудани компютер ин бо пахш намудан ба тугмачаҳои «Alt+F4» клавиатура мебошад.

Чуноне, ки дар боло қайд шуд, клавиатура асосан барои чидани ҳарфҳо пешбинӣ карда шудааст, аз ҳамин сабаб барои ичдани ҳарфҳо бо ёрии клавиатура иҷро карда мешавад. Барои дар хотир нигоҳ доштани тарзи ҷойгиршавии ҳарфҳо бояд расми онро ба коғаз кашида, дар рӯи он ҳарф чиниро иҷро намудан лозим аст, зеро агар якбора бо клавиатураи комютер оғоз кунед, барои чидани як калима вақти зиёдро сарф мекунед.

4.79K
Нет комментариев. Ваш будет первым!