Davlat va huquq asoslari - Давлат ва ҳуқуқ асослари

Показать фильтр
O‘zbekiston – suveren demokratik respublika. Davlatning «O‘zbekiston Respublikasi» va «O‘zbekiston» degan nomlari bir ma’noni anglatadi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 1-modda
3.37K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 1) Oila huquqining konstitutsiyaviy asosi.  2) O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi.
2.41K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: Nikoh tushunchasi. Nikoh tuzish tartibi. Nikoh tuzishning ixtiyoriyligi. Nikoh yoshi. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar.
1.84K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz:  Nikoh shartnomasi.  Nikoh shartnomasi shakli va mazmuni.  Nikohning tugatilish asoslari.
1.34K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jinoyat huquqining asosiy manbayi.O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
1.34K
O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi.
911
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 1) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi davlatning huquqiy asosi.
639
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz:  Er-xotin huquq va majburiyatlarining vujudga kelishi. Er va xotinning familiya tanlash huquqi.
570
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: Er va xotinning umumiy mulki. Er va xotinning umumiy mol-mulkka egalik qilishi, undan foydalanishi va uni tasarruf etishi.
479
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: 1) Оила ҳуқуқининг конститутсиявий асоси. 2) Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси.
382
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Никоҳ шартномаси. Никоҳ шартномаси шакли ва мазмуни. Никоҳнинг тугатилиш асослари.
358
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Никоҳ тушунчаси. Никоҳ тузиш тартиби. Никоҳ тузишнинг ихтиёрийлиги. Никоҳ ёши. Никоҳ тузишга монелик қиладиган ҳолатлар.
293
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Эр ва хотиннинг умумий мулки.Эр ва хотиннинг умумий мол-мулкка эгалик қилиши, ундан фойдаланиши ва уни тасарруф этиши. Эр ва хотинлардан ҳар бирининг мулки.
254
Davlat hokimiyati idoralarining vakolati, harakat doirasi inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari ko‘lami bilan cheklanadi.
251
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Эр-хотин ҳуқуқ ва мажбуриятларининг вужудга келиши. Эр ва хотиннинг фамилия танлаш ҳуқуқи.
236