Davlat va huquq asoslari - Давлат ва ҳуқуқ асослари

Показать фильтр
O‘zbekiston – suveren demokratik respublika. Davlatning «O‘zbekiston Respublikasi» va «O‘zbekiston» degan nomlari bir ma’noni anglatadi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 1-modda
3.93K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 1) Oila huquqining konstitutsiyaviy asosi.  2) O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi.
2.93K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jinoyat huquqining asosiy manbayi.O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
2.55K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: Nikoh tushunchasi. Nikoh tuzish tartibi. Nikoh tuzishning ixtiyoriyligi. Nikoh yoshi. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar.
2.27K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz:  Nikoh shartnomasi.  Nikoh shartnomasi shakli va mazmuni.  Nikohning tugatilish asoslari.
1.99K
O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi.
1.14K
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 1) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi davlatning huquqiy asosi.
907
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz:  Er-xotin huquq va majburiyatlarining vujudga kelishi. Er va xotinning familiya tanlash huquqi.
793
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: Er va xotinning umumiy mulki. Er va xotinning umumiy mol-mulkka egalik qilishi, undan foydalanishi va uni tasarruf etishi.
687
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: 1) Оила ҳуқуқининг конститутсиявий асоси. 2) Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси.
489
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Никоҳ шартномаси. Никоҳ шартномаси шакли ва мазмуни. Никоҳнинг тугатилиш асослари.
440
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Никоҳ тушунчаси. Никоҳ тузиш тартиби. Никоҳ тузишнинг ихтиёрийлиги. Никоҳ ёши. Никоҳ тузишга монелик қиладиган ҳолатлар.
404
Davlat hokimiyati idoralarining vakolati, harakat doirasi inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari ko‘lami bilan cheklanadi.
383
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Эр ва хотиннинг умумий мулки.Эр ва хотиннинг умумий мол-мулкка эгалик қилиши, ундан фойдаланиши ва уни тасарруф этиши. Эр ва хотинлардан ҳар бирининг мулки.
342
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: 1) Ўзбекистон Республикасининг Конститутсияси давлатнинг ҳуқуқий асоси.
303