Менеҷмент

Показать фильтр
Аз таърихи пайдоиш то ба имрӯз олимони зиёде оиди илми менеҷмент акидаҳои хешро иброз намуда ба таври худ маънидод намуданд.Нақша: 1.Мохият ва мазмуни менеҷмент 2.
2.27K
Нақша: 1. Мафҳумҳои системаи менеҷменти ташкилот; 2. Марҳилаҳо ва усулҳои ба лоиҳагирии сохторҳои ташкилии корхонаҳо; 3. Принсипҳои ташаккулёбии сохтори идоракунии ташкилот; 4.
1.24K
Ҳолати муайяни фаъолияти ҳоҷагии корҳона дар натиҷаи таъсири омилҳои муҳити дохилӣ ва берунӣ муттасил тағйир меёбад.
1.18K
Коммуникатсия шарти нахустини мавҷудияти ташкилот ба ҳисоб меравад.
1.08K
Ба ақидаи муаллифони энсиклопедияи менеҷменти касбии амрикоӣ нуқтаи ибтидоии рушди менеҷменти муосир ин соли 1886 мебошад, ҳамон сол соҳибкор Г.
866
Менеҷменти молиявӣ ё худ идорасозии молиёт (financial management) харидан (ба даст овардан), молия кунонидан ва идора сохтани активҳоро ифода менамояд, ки ин амалиётҳо барои ноил гаштан ба мақсади муа
832
Фаъолияти мақсаднокеро, ки бо ёрии он дар корҳонаву ташкилотҳои гуногун менеҷерон ба объекти идорашаванда – истеҳсолот ва кормандон дар иртибот бо қорорҳои дахлдор ба самти фаъолият таъсир мерасонанд,
802
Боназардошти сатхи кунунии камбизоати ва махдудияти бучети давлати, Точикистон ба кумаки калон, бахусус дар шакли карзхои беподош ниёз дорад.
751
Ҳар як роҳбар нақши иртиботии худро нисбати фаъолияти тобеон амалӣ намуда, дар қабули қарорҳою иҷрои воқеии функсияҳои асосии идоракунӣ (нақшагирӣ, ташкил, мотиватсия ва назорат) бояд фаъолона ширкат
661
1.Давраҳои таърихии пайдоиш ва инкишофи менеҷмент; 2.Мактабҳои классикии менеҷмент ва инкишофи фикру ақоиди идоракунӣ; 3.Алоқамандии инкишофи ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва менеҷмент; 4.
634
Иштирокчиёни муносибати корӣ барои вазифаи дар пеш гузошта шуда, ба мақсад ва комёбиҳои назаррас ноил шудан аз рўи қонун баромад менамоянд.
606
Мафҳуми низоъ (аз калимаи лотинии «соnflictcs» гирифта шуда) маънои муҳолифат, норизоги ва зиддиятро нисбати ягон масъалаи иқтисоди, ичтимои, сиёси, идоракуни ва ҳар гуна фаъолияти инсонро дорад.
577
Менеҷменти ҷопонӣ дар даҳсолаҳои охири асри ХХ мамлакатро ба кишвари пешрафтаи ҷаҳонӣ ва асриХХ1 бошад дар ҷаҳон ба довталаби ҷои аввал бар овард.
537
Ҳокимият ва роҳбарию пешсафи муҳимтарин омилҳое мебошанд, ки ба сатҳи самаранокии идоракуни таъсири зиёд мерасонанд.Моҳият ва таснифи шаклҳои ҳокимият Накша: 1.Мохият ва таснифи шаклҳои ҳокимият 2.
519
Усули асосии истифодаи менеҷмент барои ноил гаштан ба ҳадафҳои ниҳон дар шароити иқтисодӣ муосир, ташкил ва таъмин намудани ҳавасмандии иқтисодии коргарон аз натиҷаи меҳнат мебошад.
517