Ҳуқуқи иқтисодӣ ва молиявӣ

Показать фильтр
1. Мафҳуми шартномаи хариду фурӯш 2. Ӯҳдадориҳои фурӯшанда 3. Теъдоди мол. Навъ (ассортимент)-и мол 4. Сифати мол 5. Мукаммалии мол. Маҷмуъ (комплект) – и мол. Зарф ва борпеч. 6.
1.2K
§1. Мафҳуми соҳибкор ва фаъолияти соҳибкорӣ. Барои таҳқиқи амиқи мафҳуми соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ зарурати муайян намудани асоси иқтисодиёт ба миён меояд.
1.01K
1. Мафҳум ва функсияҳои молия 2. Низоми молиявӣ 3. Мафҳум ва хусусиятҳои фаъолияти молиявӣ 1.
746
Дар таҳти низоми бонкӣ маҷмӯи бонкҳои дар мамлакат амалкунанда фаҳмида мешавад. Дар мамлакатҳои гуногун низоми бонкӣ хусусияти худро дорад, вале қонуниятҳои умумии ташкил ва инкишофи онҳо мавҷуданд.
746
Тарҷумаи таҳтуллафзии истилоҳоти англисии «management» ва «control» ба забони тоҷикӣ бо се калима – «роҳбарӣ», «идоракунӣ» ва «назорат» ифода меёбанд.
631
1. Мафҳуми шартнома 2. Аксепт ва мазмуни оферта дар мавриди бастани шартнома 3.
605
1. Мафҳум ва сохтори низоми буҷетӣ 2. Принсипҳои низоми буҷетӣ 3. Таснифи буҷет 1.
566
а) мафҳуми аудит ва фаъолияти аудиторӣ Аудит яке аз унсурҳои муҳими хоҷагии бозорӣ аст. Институти аудит дорои таърихи муайян мебошад.
559
1. Мафҳум ва принсипҳои назорати молиявӣ 2. Намудҳои назорати молиявӣ 3. Методҳои назорати молиявӣ 1.
555
1. Мафҳум ва асосҳои ҳуқуқии суғурта 2. Моҳият ва функсияҳои суғурта 3. Шакли суғурта 1.
496
1. Тавсифи умумӣ ва хусусияти меъёрҳои мурофиавии буҷетӣ 2. Мафҳум, иштирокчиён ва принсипҳои мурофиаи буҷетӣ 3. Давраҳои мурофиаи буҷетӣ 1.
484
Дар сохтори субъектҳои соҳибкорӣ хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ), ки фаъолияти худро бе таъсиси шахси ҳуқуқи ба амал мебароранд, мақоми мустақилро ишғол менамоянд[1].
455
1. Усул ва вазифаҳои андозбандӣ 2. Гурӯҳҳои низом (система)-и андоз 3.
450
Ҳанӯз дар ибтидои асри ХХ шартномаҳоеро ҷудо менамуданд, ки дар соҳаи савдо баста шуда буданд. Аз ҷумла, аҳдҳои биржавӣ, аҳдҳои мукофотӣ, шартномаи нашрия, шартномаи боркашонӣ, суғурта ва ғайра.
436