Ҳуқуқи иқтисодӣ ва молиявӣ

Показать фильтр
1. Мафҳуми шартномаи хариду фурӯш 2. Ӯҳдадориҳои фурӯшанда 3. Теъдоди мол. Навъ (ассортимент)-и мол 4. Сифати мол 5. Мукаммалии мол. Маҷмуъ (комплект) – и мол. Зарф ва борпеч. 6.
249
§1. Мафҳуми соҳибкор ва фаъолияти соҳибкорӣ. Барои таҳқиқи амиқи мафҳуми соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ зарурати муайян намудани асоси иқтисодиёт ба миён меояд.
210
Дар таҳти низоми бонкӣ маҷмӯи бонкҳои дар мамлакат амалкунанда фаҳмида мешавад. Дар мамлакатҳои гуногун низоми бонкӣ хусусияти худро дорад, вале қонуниятҳои умумии ташкил ва инкишофи онҳо мавҷуданд.
177
1. Мафҳум ва асосҳои ҳуқуқии суғурта 2. Моҳият ва функсияҳои суғурта 3. Шакли суғурта 1.
153
1. Мафҳум ва сохтори низоми буҷетӣ 2. Принсипҳои низоми буҷетӣ 3. Таснифи буҷет 1.
151
1. Мафҳум ва функсияҳои молия 2. Низоми молиявӣ 3. Мафҳум ва хусусиятҳои фаъолияти молиявӣ 1.
150
Тарҷумаи таҳтуллафзии истилоҳоти англисии «management» ва «control» ба забони тоҷикӣ бо се калима – «роҳбарӣ», «идоракунӣ» ва «назорат» ифода меёбанд.
135
1. Мафҳум ва принсипҳои назорати молиявӣ 2. Намудҳои назорати молиявӣ 3. Методҳои назорати молиявӣ 1.
135
1. Коғазҳои қиматнок ҳамчун тарзи пардохти қарзи дохили давлатӣ 2. Бозори коғазҳои қиматнок 1.
123
1. Мафҳуми шартнома 2. Аксепт ва мазмуни оферта дар мавриди бастани шартнома 3.
120
а) мафҳуми аудит ва фаъолияти аудиторӣ Аудит яке аз унсурҳои муҳими хоҷагии бозорӣ аст. Институти аудит дорои таърихи муайян мебошад.
120
1. Ҳисоббаробаркунии нақдӣ ва ғайринақдӣ 2. Ҳисоббаробаркунӣ бо супоришномаи пардохт 3. Аккредитив 4. Инкассо 5. Бечунучаро аз суратҳисобҳо соқит кардани маблағ 6. Чек 7.
119
Дар сохтори субъектҳои соҳибкорӣ хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ), ки фаъолияти худро бе таъсиси шахси ҳуқуқи ба амал мебароранд, мақоми мустақилро ишғол менамоянд[1].
119
1. Усул ва вазифаҳои андозбандӣ 2. Гурӯҳҳои низом (система)-и андоз 3.
118