Ҳуқуқи иқтисодӣ ва молиявӣ

Показать фильтр
§1. Мафҳуми соҳибкор ва фаъолияти соҳибкорӣ. Барои таҳқиқи амиқи мафҳуми соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ зарурати муайян намудани асоси иқтисодиёт ба миён меояд.
586
1. Мафҳуми шартномаи хариду фурӯш 2. Ӯҳдадориҳои фурӯшанда 3. Теъдоди мол. Навъ (ассортимент)-и мол 4. Сифати мол 5. Мукаммалии мол. Маҷмуъ (комплект) – и мол. Зарф ва борпеч. 6.
481
1. Мафҳум ва функсияҳои молия 2. Низоми молиявӣ 3. Мафҳум ва хусусиятҳои фаъолияти молиявӣ 1.
396
Тарҷумаи таҳтуллафзии истилоҳоти англисии «management» ва «control» ба забони тоҷикӣ бо се калима – «роҳбарӣ», «идоракунӣ» ва «назорат» ифода меёбанд.
366
Дар таҳти низоми бонкӣ маҷмӯи бонкҳои дар мамлакат амалкунанда фаҳмида мешавад. Дар мамлакатҳои гуногун низоми бонкӣ хусусияти худро дорад, вале қонуниятҳои умумии ташкил ва инкишофи онҳо мавҷуданд.
338
1. Мафҳум ва асосҳои ҳуқуқии суғурта 2. Моҳият ва функсияҳои суғурта 3. Шакли суғурта 1.
337
1. Мафҳум ва сохтори низоми буҷетӣ 2. Принсипҳои низоми буҷетӣ 3. Таснифи буҷет 1.
329
1. Мафҳуми шартнома 2. Аксепт ва мазмуни оферта дар мавриди бастани шартнома 3.
320
1. Усул ва вазифаҳои андозбандӣ 2. Гурӯҳҳои низом (система)-и андоз 3.
301
Дар сохтори субъектҳои соҳибкорӣ хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ), ки фаъолияти худро бе таъсиси шахси ҳуқуқи ба амал мебароранд, мақоми мустақилро ишғол менамоянд[1].
299
1. Мафҳум ва принсипҳои назорати молиявӣ 2. Намудҳои назорати молиявӣ 3. Методҳои назорати молиявӣ 1.
283
а) мафҳуми аудит ва фаъолияти аудиторӣ Аудит яке аз унсурҳои муҳими хоҷагии бозорӣ аст. Институти аудит дорои таърихи муайян мебошад.
279
1. Тавсифи умумӣ ва хусусияти меъёрҳои мурофиавии буҷетӣ 2. Мафҳум, иштирокчиён ва принсипҳои мурофиаи буҷетӣ 3. Давраҳои мурофиаи буҷетӣ 1.
264
1. Ҳисоббаробаркунии нақдӣ ва ғайринақдӣ 2. Ҳисоббаробаркунӣ бо супоришномаи пардохт 3. Аккредитив 4. Инкассо 5. Бечунучаро аз суратҳисобҳо соқит кардани маблағ 6. Чек 7.
256