Ҳуқуқи иқтисодӣ ва молиявӣ

Показать фильтр
1. Мафҳуми шартномаи хариду фурӯш 2. Ӯҳдадориҳои фурӯшанда 3. Теъдоди мол. Навъ (ассортимент)-и мол 4. Сифати мол 5. Мукаммалии мол. Маҷмуъ (комплект) – и мол. Зарф ва борпеч. 6.
1.51K
§1. Мафҳуми соҳибкор ва фаъолияти соҳибкорӣ. Барои таҳқиқи амиқи мафҳуми соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ зарурати муайян намудани асоси иқтисодиёт ба миён меояд.
1.22K
1. Мафҳум ва функсияҳои молия 2. Низоми молиявӣ 3. Мафҳум ва хусусиятҳои фаъолияти молиявӣ 1.
936
Дар таҳти низоми бонкӣ маҷмӯи бонкҳои дар мамлакат амалкунанда фаҳмида мешавад. Дар мамлакатҳои гуногун низоми бонкӣ хусусияти худро дорад, вале қонуниятҳои умумии ташкил ва инкишофи онҳо мавҷуданд.
844
а) мафҳуми аудит ва фаъолияти аудиторӣ Аудит яке аз унсурҳои муҳими хоҷагии бозорӣ аст. Институти аудит дорои таърихи муайян мебошад.
840
Тарҷумаи таҳтуллафзии истилоҳоти англисии «management» ва «control» ба забони тоҷикӣ бо се калима – «роҳбарӣ», «идоракунӣ» ва «назорат» ифода меёбанд.
829
1. Мафҳуми шартнома 2. Аксепт ва мазмуни оферта дар мавриди бастани шартнома 3.
780
1. Мафҳум ва сохтори низоми буҷетӣ 2. Принсипҳои низоми буҷетӣ 3. Таснифи буҷет 1.
759
1. Мафҳум ва принсипҳои назорати молиявӣ 2. Намудҳои назорати молиявӣ 3. Методҳои назорати молиявӣ 1.
745
Асосҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ 1. Мавзӯи ҳуқуқи соҳибкорӣ. 2. Тарзҳои танзими ҳуқуқӣ. 3. Усулҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ. 4. Низоми ҳуқуқи соҳибкорӣ. 5. Сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ. 6.
634
1. Мафҳум ва асосҳои ҳуқуқии суғурта 2. Моҳият ва функсияҳои суғурта 3. Шакли суғурта 1.
632
1. Усул ва вазифаҳои андозбандӣ 2. Гурӯҳҳои низом (система)-и андоз 3.
632
Дар сохтори субъектҳои соҳибкорӣ хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ), ки фаъолияти худро бе таъсиси шахси ҳуқуқи ба амал мебароранд, мақоми мустақилро ишғол менамоянд[1].
605
1. Тавсифи умумӣ ва хусусияти меъёрҳои мурофиавии буҷетӣ 2. Мафҳум, иштирокчиён ва принсипҳои мурофиаи буҷетӣ 3. Давраҳои мурофиаи буҷетӣ 1.
589