Маркетинг

Показать фильтр
Аз соҳаи истифодабарии тадқиқотбарии маркетингӣ намудҳои зерини маркетингро ҷудо менамоем: Маркетинги дохилӣ, ки ҳангоми фурӯши мол ва хизматрасониҳои як мамлакат истифода мешавад; Маркетинги содиротӣ
719
Технология ва чараёни технологй ба катори мафхумхои асосии менечменти навоварихо дохил мешаванд.
693
Принсипҳои асосии маркетинг инҳоянд: 1.Принсипи ваҳдоният ва ё волоияти пояи модию маънавии бизнес; 2.Принсипи пажӯҳиши (омӯзиши доимӣ) фаъолият маркетнгӣ; 3.Принсипи иттилоотӣ (ахборӣ); 4.
564
Дар адабиёт мафҳумҳои гуногуни маркетинг оварда мешаванд. Худи ибораи «маркетинг» аз калимаи англисии «market» (бозор) гирифта шуда, фаъолият дар соҳаи бозор ва фурӯшро мефаҳмонад.
353
Яке аз масъалаҳои муҳим дар назди дилхоҳ ширкат аз нуктаи назари маркетинг ин омӯзиши муҳити маркетингии ширкат ба шумор меравад.
341
Мувофиқи қонун оиди фаолияти бонкӣ баҳисобгирии воситаҳои пулӣ, васиқаҳо, ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ яке аз амалиётҳои асосии корхонаҳои бонкӣ ба ҳисоб рафта он аз тарафи бонкҳое, ки оиди ин амалиётҳо
336
Халли муамохои гуногуни такмили фаъолияти ширкат аз таъмини истехсолот ва раванди идоракунии кормандони баландихтисос вобаста мебошад.
315
Чараёни гузаронидани тадқиқотбарии маркетинги аз якчанд зинаҳои пайдарҳам иборат аст: Зинаи якум. Ҳалли натичаи тадқиқотбарии маркетинг вобаста аз муайян намудани масъалаи гузошта шуда.
311
Вакте, ки сухани дар бораи усулхои тадкикотбарии маркетинг меравад, бояд намудхои онро чудо намуд. Се намуди тадқиқотбарии маркетинг мавчуд аст: 1). Тадқиқотбарии кабинети. 2).
294
Пеш аз он ки бобати чӣ тавр ба ҳисоб гирифтани воситаҳои асосӣ дар бонк сухан кунем, моро мебояд каме моҳияти воситаҳои асосиро шарҳ диҳем.
283
Усули муайянкунии имконият ва хатарҳои бозорӣ бо усули таҳлили қудратнокӣ ва заифӣ монанд мебошад: 1.Номугӯи бузургиҳое, ки шароитҳои бозорӣ баҳогузорӣ карда мешавад, бояд тартиб дода шавад; 2.
271
Технологияи назариявй диалектикаи технология ва истифодаи конунхои тараккиёти чамъиятро барои дигаргун намудани хаёти моддй ва маънавии инсон меомузад.
244
Муайян намудани муамо – ин маънидоди предмети тадқиқоти маркетингӣ ба шумор меравад. Бе ин ахбороти нолозиму гаронро дастрас намудан мумкин аст, лекин барои тасвири муамо зуд роҳгум задан мумкин.
238
Яке аз масъалахои мухимтарини иктисодиёти чумхурй дар даврони муосир — ин баланд бардоштани ракобатпазирии корхонаву ташкилотхои ватанй дар асоси дар истехсолот чорй намудани технологияхои навта
222