Маркетинг

Показать фильтр
Технология ва чараёни технологй ба катори мафхумхои асосии менечменти навоварихо дохил мешаванд.
1.77K
Аз соҳаи истифодабарии тадқиқотбарии маркетингӣ намудҳои зерини маркетингро ҷудо менамоем: Маркетинги дохилӣ, ки ҳангоми фурӯши мол ва хизматрасониҳои як мамлакат истифода мешавад; Маркетинги содиротӣ
1.17K
Принсипҳои асосии маркетинг инҳоянд: 1.Принсипи ваҳдоният ва ё волоияти пояи модию маънавии бизнес; 2.Принсипи пажӯҳиши (омӯзиши доимӣ) фаъолият маркетнгӣ; 3.Принсипи иттилоотӣ (ахборӣ); 4.
954
Дар адабиёт мафҳумҳои гуногуни маркетинг оварда мешаванд. Худи ибораи «маркетинг» аз калимаи англисии «market» (бозор) гирифта шуда, фаъолият дар соҳаи бозор ва фурӯшро мефаҳмонад.
638
Яке аз масъалаҳои муҳим дар назди дилхоҳ ширкат аз нуктаи назари маркетинг ин омӯзиши муҳити маркетингии ширкат ба шумор меравад.
576
Технологияи назариявй диалектикаи технология ва истифодаи конунхои тараккиёти чамъиятро барои дигаргун намудани хаёти моддй ва маънавии инсон меомузад.
491
Мувофиқи қонун оиди фаолияти бонкӣ баҳисобгирии воситаҳои пулӣ, васиқаҳо, ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ яке аз амалиётҳои асосии корхонаҳои бонкӣ ба ҳисоб рафта он аз тарафи бонкҳое, ки оиди ин амалиётҳо
486
Пеш аз он ки бобати чӣ тавр ба ҳисоб гирифтани воситаҳои асосӣ дар бонк сухан кунем, моро мебояд каме моҳияти воситаҳои асосиро шарҳ диҳем.
477
Чараёни гузаронидани тадқиқотбарии маркетинги аз якчанд зинаҳои пайдарҳам иборат аст: Зинаи якум. Ҳалли натичаи тадқиқотбарии маркетинг вобаста аз муайян намудани масъалаи гузошта шуда.
462
Вакте, ки сухани дар бораи усулхои тадкикотбарии маркетинг меравад, бояд намудхои онро чудо намуд. Се намуди тадқиқотбарии маркетинг мавчуд аст: 1). Тадқиқотбарии кабинети. 2).
449
Халли муамохои гуногуни такмили фаъолияти ширкат аз таъмини истехсолот ва раванди идоракунии кормандони баландихтисос вобаста мебошад.
431
Усули муайянкунии имконият ва хатарҳои бозорӣ бо усули таҳлили қудратнокӣ ва заифӣ монанд мебошад: 1.Номугӯи бузургиҳое, ки шароитҳои бозорӣ баҳогузорӣ карда мешавад, бояд тартиб дода шавад; 2.
412
Муайян намудани муамо – ин маънидоди предмети тадқиқоти маркетингӣ ба шумор меравад. Бе ин ахбороти нолозиму гаронро дастрас намудан мумкин аст, лекин барои тасвири муамо зуд роҳгум задан мумкин.
376
Яке аз масъалахои мухимтарини иктисодиёти чумхурй дар даврони муосир — ин баланд бардоштани ракобатпазирии корхонаву ташкилотхои ватанй дар асоси дар истехсолот чорй намудани технологияхои навта
353