Маркетинг

Показать фильтр
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» номгӯи васеи хизматрасонии бонкиро пешниҳод мекунад.
62
Яке аз масъалаҳои муҳим дар назди дилхоҳ ширкат аз нуктаи назари маркетинг ин омӯзиши муҳити маркетингии ширкат ба шумор меравад.
131
Яке аз масъалахои мухимтарини иктисодиёти чумхурй дар даврони муосир — ин баланд бардоштани ракобатпазирии корхонаву ташкилотхои ватанй дар асоси дар истехсолот чорй намудани технологияхои навта
80
Чараёни гузаронидани тадқиқотбарии маркетинги аз якчанд зинаҳои пайдарҳам иборат аст: Зинаи якум. Ҳалли натичаи тадқиқотбарии маркетинг вобаста аз муайян намудани масъалаи гузошта шуда.
100
Хусусияти хоси муассисаи бонкӣ аз он иборат аст, ки ҳамчун як корхонаи тиҷоратӣ, қисми асосии захираҳои қарзии вай аз ҳисоби маблағҳои ҷалбшуда ташкил мешаванд.
59
Усули муайянкунии имконият ва хатарҳои бозорӣ бо усули таҳлили қудратнокӣ ва заифӣ монанд мебошад: 1.Номугӯи бузургиҳое, ки шароитҳои бозорӣ баҳогузорӣ карда мешавад, бояд тартиб дода шавад; 2.
105
Технология ва чараёни технологй ба катори мафхумхои асосии менечменти навоварихо дохил мешаванд.
279
Тавозун гурӯҳбандии манбаҳо, воситаҳои асосии корхона ва натиҷаҳои фаолияти молиявии он дар шакли пулӣ ва дар як вақти муайян мебошад.
61
Принсипҳои асосии маркетинг инҳоянд: 1.Принсипи ваҳдоният ва ё волоияти пояи модию маънавии бизнес; 2.Принсипи пажӯҳиши (омӯзиши доимӣ) фаъолият маркетнгӣ; 3.Принсипи иттилоотӣ (ахборӣ); 4.
237
Мувофиқи қонун оиди фаолияти бонкӣ баҳисобгирии воситаҳои пулӣ, васиқаҳо, ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ яке аз амалиётҳои асосии корхонаҳои бонкӣ ба ҳисоб рафта он аз тарафи бонкҳое, ки оиди ин амалиётҳо
118
Муайян намудани муамо – ин маънидоди предмети тадқиқоти маркетингӣ ба шумор меравад. Бе ин ахбороти нолозиму гаронро дастрас намудан мумкин аст, лекин барои тасвири муамо зуд роҳгум задан мумкин.
80
Имкониятҳо ва хатарҳо берун аз доираи идоракунии фирма қарор дорад. Бинобар ин онҳо ҳаммчун унсурхои берунаи муҳити бозорӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.
64
Дар чараёни фаъолияти навоварй фикру андещахои нав тавлид мешаванд, махсулот ва чараёнхои технологии наву такмилёфта пайдо мегарданд, шаклхои нави ташкил ва идораи сохахои мухталифи иктисодиёт ва сохт
71
Дар тадкикотбарии маркетинг мафхуми маълумот ва ахборот чой дорад. Маълумот – ин факту ракамхои омории корхонаю ташкилотхо мебошад.
73