Сиёсатшиносӣ

Показать фильтр
Давлат дар натиҷаи рушду инкишофи ҷомеа ва мураккаб гардидани муносибатҳои ҷамъиятӣ пайдо гардидааст. Дар илмҳои сиёсӣ нисбат ба пайдоиши давлат назарияҳои мухталиф ташаккул дода шудаанд.
1.98K
Фазои идеологии замони муосир ифодагари гуногунандешии сиёсӣ мебошад. Ин аст, ки дар ҷомеаи муосир дар як вақт назарияҳои мухталифи идеологӣ арзи ҳастӣ менамоянд.
1.64K
 Мафҳуми сиёсатшиносӣ дар аксари забонҳои дунё бо калимаи политология ифода меёбад.
1.58K
Номи китоб: Сиёсатшиносӣ Муаллиф: Г. Н. ЗОКИРОВ Маълумот дар бораи китоб СИЁСАТШИНОСӢ (Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ).
1.29K
 Давлат ҳамчун институти марказии системаи сиёсӣ муносибатҳои миёни одамон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, синфҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятиро танзим намуда, фаъолияти якҷояи онҳоро ташаккул дода, ба самти муа
1.06K
Идомаи омӯзиши давлат бо масъалаи муайян намудани навъҳои давлат ва шаклҳои он алоқаманд мебошад.
1.05K
Ҳар нафаре, ки ба мазмуни этимологии мафҳуми «демократия» назар афканад, онро ҳамчун «мардумсолорӣ» ва ё «ҳокимияти халқ» муаррифӣ менамояд.
823
Ташаккулёбии сиёсатшиносӣ ҳамчун илм бо инкишофи асосҳои назариявию методологии ин фан алоқаманд аст. Ф.
675
Нақш ва мавқеи давлат дар системаи сиёсии ҷомеа ба воситаи вазифаҳои асосии он муайян карда мешавад.
655
Оғози пайдоиши таълимоти сиёсӣ, консепсия ва назарияҳои сиёсӣ, аслан, бо пайдоиши давлат, ҳокимият ва сиёсат алоқамандии зич доранд ва рушду инкишофи онҳо таърихи тӯлониро дар бар мегирад.
649
Намояндагони машҳури афкори прогрессивии тоҷику форс Имоми Аъзам, Абӯалӣ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Форобӣ, Унусурулмаолии Кайковус, Низомулмулк, Муҳаммад Ғаззолӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алии Ҳамадонӣ,
633
Бояд гуфт, ки сиёсат дар натиҷаи ба синфҳо ҷудо шудани ҷомеа ба вуҷуд омад, аммо илм бошад каме дертар.
626
Сохтори системаи сиёсӣ аз унсурҳои ҷудогонае иборат мебошад, ки онҳо дар якҷоягӣ манфиатҳои синфҳои алоҳида, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва моҳияти фаъолияти сиёсиро инъикос менамоянд.
619
То асри XIX ҳамаи таҳқиқоти масъалаҳои сиёсӣ дар доираи дигар фанҳо, аз қабили фалсафа, ҳуқуқшиносӣ, ҷомеашиносӣ, таърих ва ғ. сурат мегирифт.
615
Мафҳуми «сиёсат» дар таърихи тамаддуни башарият ҳамеша мавриди истифода ва баҳси ҳамагон қарор дошт.
570