Вазифаҳои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон?

 — Барои амали намудани ҳадафҳои зикршуда иҷрои ва-

зифаҳои зерин пешбинй мешавад:

  • татбиқи нишондиҳандаҳои барномаи молиявй дар доираи ҳуҷҷати стратегаяи паст кардани са-тҳи камбизоатй;
  • афзоиши ҳаҷми пешниҳоди пул то меъёри 18% дар тӯли сол;
  • такмили механизми амалиёт дар бозори озод, аз ҷумла дар бозори байнибонкии асъор ва бозори бййнибонкии қарзй;
  • васеъ намудани доираи хизматрасонии бонкҳо, аз ҷумла қарздиҳии ипотекӣ, қарздиҳй дар минтақаҳои деҳот, алалхусус, манотиқи кӯҳистон, беҳтар кардани сифати фаъолияти онҳо ва мустаҳкам намудани вазъи молиявии низоми бонк;
  • мустаҳкам намудани базаи амонатии бонк ва идомаи корҳо оид ба зиёд намудани боварии аҳолй ва субъектҳои хоҷагидорй ба низоми бонк;
  • афзоиши сармояи оинномавии бонкҳо аз ҳисо-би ҷалби сармоягузории дохилй ва хориҷй;
  • фароҳам овардани шароит барои гузаронидани амалиёт дар бозори байналмилалии тилло (ЬВМА)
  • пайваста тоза намудани муомилоти пул аз пулҳ-ои фарсуда ва вусъати гардиши тангаҳои фи-лизй;
  • ҷалби сармояи мустақими хориҷй ба бахшҳои воқеии иқтисодиёт ва дар ин асос таъмин наму-дани рушди устувори иқтисоди;

Оцените статья

Нет комментариев. Ваш будет первым!