​Хусусиятхои коркарди воситаи барномави

 Коркарди воситаи барномавй як катор хусусиятхои махсусро дорад.

Пеш аз хама баъзе зиддиятхоро бояд кайд кард: характери гайрирасмии

талабот, воситаи барномавй (гузариши масъала), расмияти объекти асосии коркард- барномахои воситаи барномавй мебошад. Зиёда аз ин коркарди воситаи барномавй даврахои муайяни ташаккулро дорад, аммо гузаштан аз гайрирасмй ба расмй асосан гайрирасмист.

Коркарди воситаи барномавй характери эчодй дорад (дар хар кадам бояд чизеро интихоб намуд, ягон карор бояд кабул кард).

Инчунин махсусияти махсули коркардро низ бояд кайд намуд. Вай бо худ мачмуи матнхоро ифода менамояд (яъне объектхои статикй).

Мазмуни ин матнхо бо раванди коркарди далелхо ва амалхои истифодабарандагони ин равандро ба кор андохта. ифода меёбад (яъне динамикй мебошад). Ин ба коркардкунанда интихоби як катор амалхо, методхо ва воситахои махсусро муайян мекунад.

Махсули коркард боз хусусияти махсуси дигарро дорад:

Воситаи барномавй хангоми истифода сарф намешавад ва манбахои истифодашавандаро сарф намекунад.

Оцените статья

Нет комментариев. Ваш будет первым!