​Технологияи илмй

Технологияи илмй тачрибаи ташаккули арзиши истеъмолиро меомузад. Предмети омузиши он чараёнхои хамкории воситахои мехнат, предмети мехнат ва мухити берунй мебошад.

Вазифахои асосии технология дар сохаи истехсолоти моддй инхоянд: омузиши конуниятхои чараёни мубаддалшавии предмети мехнат ба махсулот; дарёфти воситахои пешкадами таъсиррасонй ба предмети мехнат, назорати он; коркарди тадбирхо оиди химояи мухити зист; интихоб ва лоихагирии технологияи амалии самаранок ва безарар.

Оцените статья

Нет комментариев. Ваш будет первым!