Сатрхои меню, лавхаи асбобхо

Related Articles

Сатри менюи асоси менюи равзанаи фаъолро нишон медихад. Коркарди ассосии додашудахо ба воситаи фармонхои менюи асоси тагйир намеёбад, вале дар менюхои лахзавии иловаги вобаста ба маводи фаъол фармонхои нав пайдо мешаванд.

Лавхаи асбобхои Стандарт ива Форматирони лавхахои ба Ms Exel духташуда буда, хангоми аз нав ба кор омода сохтани Ms Excel тугмахои хоричкардашуда ва ё иловакрдашуда аз нав баркарор мешавад.Кисми зиёди тугмахо барои ичрои амалиёт хангоми интихоби фармонхои меню ва ё пахши хамчояи тугмхо пешбини шудаанд.

Лавхаи асбобхои Стандарти ва Фармотировани дар MS EXCEL лавхаи асбобхои асоси хисоб мешавад. Дар онхо чунин пиктограммахо чойгиранд:

 • Создать-сохтани китоби кори нав;
 • Открыть-кушодани равзанаи мусохибавии Открыть, ки имконияти кушодани китоби кори лозимаро медихад;
 • Сохранить-тагйироти ба китоби кори фаъол дохилшуда дар хотира нигох дошта мешавад;
 • Сообщение-фиристодани матни вараки фаъол ба воситаи почтаи электрони;
 • Печать-ба чоп барории китоби кори фаъол.Параметрхои дар равзанахои Печать ва Параметры страницы гузошташуда истифода мешавад;
 • Передварительный просмотр-хар як сахифаро ба он намуде, ки дар принтер чоп мешавад, дар экран нишон медихад.Сатри холат дар кисми поёнии экран раками сахифаи фаъол ва микдори сахифахо дар варакро нишон медихад;
 • Орфография-хатогихои имлоии матнро дар варакахои кори ва диаграммахо инчунин дар майдонхои матни, дар тугмахо ва колонтитулхо нишон медихад;
 • Вырезать-матн ё объектхои кайдшударо хорич карда, дар буфер чойгтр мекунад.
 • Копировать- матн ё объекти кайдшударо дар буфер нусхабардори мекунад. Онхо аз таблитса хорич карда намешаванд.
 • Вставить маълумоти дар буфер бударо дар мавкеъи курсор мегузарад,
 • Формат по образцу- формати ячейка ва объектхои кайдшударо нусхабардори мекунад,
 • Отменить-бекор кардани фармони дар охир ичрогашта;
 • Вернуть- фармони охирини Отменить-ро бекор мекунад;
 • Автосумма- ба таври автомати функсияи СУММА- ро фаъол карда, интервали ячейкахоро пешниход мекунад;
 • Вставка функсии- равзанаи Мастер функции-ро фаъол карда, дар сатри формула ё ячейкаи фаъол формулаи мувофикро мегузорад;
 • Сортировка по возрастании-руйхатро аз руи зиёдшави ба тартиб мегузорад;
 • Сортировка по убыванию-руйхатро аз руи камшави ба тартиб менузорад;
 • Мастер диаграмм-равзанаи Мастер диаграмм, барои сохтани графикхо ё диаграмахо пешниход шудааст;
 • Рисование-дар варакилавхаи асбобхоиРисование –ро пайд о мекунад;
 • Маштаб-имконият медихад, ки андозаи экрани вараки кори таъгир дода шавад;
 • Справка ба нишондихндаи мушак аломати? хамрохмекунад. Тугмаро аз чо ба чои дигар кучонида оиди фармонхо ва элементхои экран маълумот гирифтан мумкин аст. Барои ин ба чои лозима нишондихандаи мушакро гузошта, ба тугмаи чап пахш кардан кифоя аст.

Сатри холат дар кисми поении равзанаи Ms Excel чойгир буда, тарафи чап0и он маълумоти кутох доир ба фармоги интихобшуда дода мешавад. Он чо оиди ба фармони ичрошeдаистода (маслан, кушодан ё сабт кардани файл, Нусхабардори кардани макросхо) низ маълумот ёфтан мумкин аст. Кисми рости сатри холат хисобкунаке дорад, ки оиди ба фаъол будан ё набудани тугмахои CapsLock , Scrolloc ва NumLok маълумот медихад. Сатри холат ба ичрои силсила фармони Вид/Строка состояния хорич ва ё баркарор карда мешавад.

Лавхаи давонакхо барои сайр дар вараки кори ва ё майдонхои Справка пешниход шудаанд. Хангоми гузаштан ба ин ё он сатр ва сутун лавхаи давонакро дошта харакат кунонидан лозим аст. Барои гузаштан ба як равзана боло ё поён ба нишонаи мавкеи болотар ё поёнтари нишонаи давонак пахш кардан лозим аст. Барои ба як сатри боло ё поён кучидан ба тугмахои самтдори секугнчамонанди мувоки лавха пахш кардан кофист.

Барои фавран ба сатре, ки охирин истифода шуда буд гузаштани тугмаи Ctr-ро дошта, давонакро ба кисми поёнии лавхаи асбобхо чойгир кардан лозим.

Сатри формулахо барои дохил кардан ва тахрири киматхо ё формулахо дар ячейкахо ё диаграмахо истифода мешавад. Ms Excel дар ин сатр киматхои доимихо ва навиш8ти формулахои ячейкаи фаъолро нишон медихад. Киматхоро ба ячейкаи фаъол дохил карда, тугмаи Enter-ро пахш кардан кофист. Дохил кардани формула ба истифодаи тугмаи Мастер функции низ имкон дорад. Барои тахрири додахо бо тугмаи мушак ба сатри формула ё ба тугмаи F2 пахш кардан кифист. Баъди дохил каррдани таъгирот ба тугмаи Enter пахш кардан зарур аст. Барои инкор кардани таъгироти воридшуда тугмаи Отмена дар сатри формула ё тугмаи Esk истифода мешаванд.

Силсилафармони Вид/Строка формул барои хорич кардани сатри формула аз экран ва баркароркунии он пешбини шудааст. Майдони ном-дар тарафи чапи сатр формула чойгирифта аст, кидар он номи ячейка ё интервали ячейкахоро пайдо кардан мумкин. Дар он элементи кайдшудаи диаграмма низ пайдо мешавад. Масалан, агар легенда кайд шуда бошад, дар майдони ном калимаи <<Легенда>> пайдо мешавад.

259
Нет комментариев. Ваш будет первым!