Майдони дизайнерии Form ва таркиби он

Related Articles

Барномасози дар Visual Basic аз ду қисми кори иборат мебошад, ки он барои барномасоз бисёр шароити хуберо фароҳам меорад: қисми дизайнери (Form) ва қисми барноманависи (Code) мебошад. Форма барои тартиб додани қисми зоҳирии барнома хизмат мерасонад, яъне ба форма элементхои идоракунии гуногун ворид ва хорич намудан мумкин аст. Намуди формаи дизайнерии Visual Basic 6.0 дар расми 2.0 тасвир ёфтааст. Хар як формаи кушодашуда, дизайнери формаи худро доранд, ки он одатан дар маркази оина чой дорад (р. 1.5).

Изображение

Расми 2.0. Намуди зохирии дизайнери формаи Visual Basic

Properties. Оинаи хосиятихо (расми 2.1) барои дигаргун сохтани хосиятихои гуногуни объекти интихобшуда хизмат мекунад. Дар зери мафхуми хосиятии объект ягон характеристикаи он тасвир карда мешавад. Масалан номи объект, мавrеи љойгиршавии он дар экран ё ранги он ва ѓайра. Одатан равзанаи хосиятиҳо дар rисми рости равзанаи асосии Visual Basic љойгир аст.

Изображение

Расми 2.1.Тасвири оинаи хосиятихои Visual Basic.

Code. Оинаи ислохкунии коди барнома (расми 2.2) барои тартиб додани ҳодисаҳо ва дохил намудани формулаҳое, ки барои ҳалли масъалаҳо ё ислох намудани коди барнома хизмат мекунад истифода бурда мешавад. Агар барнома дорои якчанд формаи алоҳида бошад онгоҳ ҳар як форма (Form) равзанаи формулавии худро дорад, ки бо номи project1 – Form 1(Code), project2 – Form2 (Code) ва ѓайра номгузори карда мешаванд.

Изображение

Расми 2.2. Намуди зохирии оинаи ислохкунии коди Visual Basic.

Барои ин бояд дар болои объекти дилхох ду маротиба тугмачаи мушро пахш намоем. Дар ин холат равзанаи кодҳо пешниҳод мешавад.

1.6 Элементҳои идоркунии Toolbox ва вазифаҳои инҳо

Бо ёрии ин элемент, барномасоз метавонад дар мухити интегрони ин ё он элементи идоракуниро, ки барои сохтани барнома лозим аст, чойгир намояд. Дар мухити интегрони панели ToolBox одатан дар тарафи чап чойгир аст.

Ҳар як элементи Toolbox дарои вазифа ва хосиятиҳои гуногун мебошад, ки дар ваќти интихоби он вобаста аз имкониятҳояш хосиятии он пайдо мешавад. Намуди зохирии оина дар расми 2.3 тасвир ёфтааст. Вазифаи ҳамаи элементҳо ва номашон дар чадвали 1.4 ифода ёфтааст:

Изображение

Расми 2.3 Намуди зохирии оинии Toolbox

ЭлементНомВазифа
ИзображениеPointerИнтихоби элементхои идоракуни
ИзображениеPictureBoxБаровардани элементхои графики дар форма
ИзображениеLabelИнъикоси навиштачотхо дар форма ва ё дигар злементхо
ИзображениеTextBoxДохилкунии матн
ИзображениеFrameБарои гурухбанда намудани элементи идоракуни истифода бурда мешавад
ИзображениеCommand

Button

Ичроиши амалхои муайян аз тарафи замима хангоми пахш намудани тугмачаи идоракунанда
ИзображениеCheckBoxКорбаст ва хомушкунии мутобик- кунихо
ИзображениеOptionButtonИнтихоб аз тарафи истифодабаранда яке аз пунктхои имконпазир
ИзображениеComboBoxИнтихоби элемент аз руйхати кушодашуда
ИзображениеListBoxИнтихоб намудани элемент аз руйхат
ИзображениеHSrollBarВаракзании ба таври горизонтали руйхати дар элементи идоракунии дигар мавудбуда
ИзображениеVscrollBarВаракзании ба таври вертикали руйхати дар элементи идоракунии дигар мавудбуда
ИзображениеTimerИчроиши амалхо аз тарафи замима дар мухлати муайян
ИзображениеDriveListBoxИнтихоьи диски дилхох аз тарафи истифодабаранда
ИзображениеDirListBoxИнтихоби директория лозима дар диск
ИзображениеFileListBoxАз директорияи лозима интихоб намудани файл
ИзображениеShapeИнъикоси фигурахои геометри дар форма
ИзображениеLineТасвири хатхои графики
ИзображениеImageБаровардани элементхои графики дар форма
ИзображениеDataПайвастшави бо базаи маълумотхои мавчудбуда
ИзображениеOLEХамрохкуни ба замима функсияхои барномахои дигар
196
Нет комментариев. Ваш будет первым!