Функсияҳои матнӣ(сатри) дар Visual Basic 6.0 ва кор бо онҳо

Related Articles

Дар ин кисмати барнома мо ба дида баромадани функсияхои коркарди рамзхои сатри шуруъ менамоем. Дар накшаи овардашуда системаи функсияхои сатри нишондода шудааст, Ки микдори умумии функсияхои ба рамз Сару кор дошта ба шашто Барбар аст.

Изображение

Функсияи Len

Вазифаи ин функсияи сатри барои хисоб намудани микдори рамзхо дар ягон объект бударо хисоб менамояд. Дар инчо басифати объект мо ягон элементро истифода мебарем. Фармати by функсия чуни наст: Len(n) дар инчо n – сатри навишташуда мебошад. Мисол: барномаи хисоби рамзхоро дар равзанаи Inputbox тартиб медихем.

(коди банома)

Private Sub Command1_Click()

a = InputBox(“Номи Элиментро дохел намоед”, “Истифодаи функсияи Len”)

y = Len(a)

Print “Алюмений”; Вазифаи ин функсияи сатри барои хисоб намудани микдори рамзхо дар ягон объект бударо хисоб менамояд. Дар инчо басифати объект мо ягон элементро истифода мебарем. Фармати by функсия чуни наст: Len(n) дар инчо n – сатри навишташуда мебошад. Мисол: барномаи хисоби рамзхоро дар равзанаи Inputbox тартиб медихем. ; “

End Sub

(намуди зохирии барнома)

Изображение

Функсияи MID

Намуди умумии функсияи MID чунин аст:

MID(F, N1, N2), ки дар инљо F – ифодаи сатрӣ N1 ва N2 –ифодаҳои арифметики мебошанд. Ин функсия барои људонамудани rисми сатри таѓирёбанда истифда бурда мешавад. N1 ва N2 rимат rабул намуда мувофиrан N1 мавrеи интихоб намои ва N2 бошад, миrдори рамзро ифода мекунад. Ҳолатҳои имконпазири функсияи MID – ро дида мебароем:

(Барнома )

Изображение(Коди барнома)

Private Sub Command1_Click()

a = InputBox(“Дилхох калимаро дохил кунед”, “Функсияи MID”)

y = Mid(a, 1, 5)

Print Tab; y;

End Sub

Читавре, ки дар рафти кори барнома дида мешавад, ҳангоми дохил намудани дилхоҳ калима дар равзанаи InputBox натиља дар майдони форма дида мешавад. Дар ин барнома ба љои таѓирёбандаи сатрии а – калимаи «Донишгоҳ» дохилкарда (ва ё дилхоҳ калима) карда шудааст ва ба љои таѓирёбандаҳои арифметикии N1 ва N2 мувофиrан раrамҳои 1 ва 5 истифода бурда шудаанд. Дар охир мо ба натиљаи кори барномаи худ калимаи «дониш» – ро соҳиб гаштем.

Функсияи LEFT

Вазифаи ин функсия аз он иорат аст, ки вай ба миrдори додашуда рамзҳоро аз тарафи чапи сатр људо мекунад. Ќоидаи синтаксисии ин функсия чунин аст:

LEFT(«сатр», «адади рамзҳои аз тарафи чапи сатр људошаванда»).

Агар рамзҳои људошаванда аз миrдори рамзҳои сатри додашуда зиёд бошад онгоҳ сатри додашуда ба пуррагӣ чоп карда мешавад:

Мисол:

(Барнома )

Изображение(Коди барнома)

Private Sub Command1_Click()

a = InputBox(“Дилхох калимаро дохил кунед”, “Функсияи LEFT”)

y = Left(a, 5)

Print Tab; y;

End Sub

Бояд rайд намуд, ки функсияи LEFT ҳолати хусусии функсияи MID мебошад.

Функсияи RIGHT

Агар функсияи LEFT аз тарафи чап рамзҳои ба миrдори додашударо ба чоп барорад функсияи RIGHT аз охири сатри додашуда сар карда рамзҳои ба миrдори додашударо ба чоп мебарорад. Ќоидаи синтаксисии навишти by функсия чуни наст:

RIGHT («сатр», «адади рамзҳои баргарданда аз тарафи рост»). Дар ин љо низ адади рамзҳои баргарданда аз миrдори рамзҳои додашуда ба пурагӣ ба чоп дароварда мешаванд.

(Барнома )

Изображение(Коди барнома)

Private Sub Command1_Click()

a = InputBox(“Дилхох калимаро дохил кунед”, “Функсияи RIGHT”)

y = Right (a, 5)

Print Tab; y; End Sub

234
Нет комментариев. Ваш будет первым!