Таъминкунии ченаки ягона

ҚонунгузорииҶумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона.

Ташкилотҳои байналхалқии метрологӣ ва таъмини ченакиягона дар давлатҳои хориҷӣ.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистондар бораи таъмини ченаки ягона.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона баКонститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур,дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқиибайналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад.

Идораи давлатии таъмини ченаки ягона

Танзимидавлатии муносибатҳо дар соҳаи таъмини ченаки ягона бар зиммаи мақоми ваколатдори давлатие мебошад, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Мақомиваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои салоҳиятҳои зеринмебошад:

ҳамоҳангсозии фаъолияти байниминтақавӣва байнисоҳавии таъмини ченаки ягона;

муқаррарнамудани қоидаҳои офаридан, тасдиқу саришта ва истифода кардани маҳакҳои воҳидибузургӣ;

муайян намуданиталаботи умумии метрологӣ нисбати воситаҳо усул ва натиҷаҳои ченак;

таъмини назорати давлатии метрологӣ;

роҳбарӣ ба фаъолияти хадамоти давлатииметрологӣ ва дигар хадамоти метрологии таъмини ченаки ягона;

иштирок дар фаъолиятиташкилотҳои байналхалқӣ оиди масъала таъмини ченаки ягона.

Маблағгузорӣбарои таъмини ченаки ягона

Маблағгузории ҳатмии давлатӣ барои иҷрои корҳои зайл зарураст:

-таҳия, такмил, харидорӣ, нигаҳдорӣ, истифодаи маҳакҳоидавлатии воҳидҳои ченак ва воситаҳои ченаки намунавии ниҳоят дақиқ;

-нигаҳдорӣ, харидорӣ ва таҳияи таҷҳизоте, ки барои ҷиҳозониданимақомоти хадамоти давлатии метрологӣ зарур мебошанд;

-таҳияи санадҳои меъёрӣ барои таъмини ченаки ягона;

-амалигардонии назорати давлатии метрологӣ.

Ҳангоми таҳияи барномаҳои давлатӣ, ки пурра ё қисман аз Буҷетидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мешаванд, аз ҷумла барномаи таъсис ва рушди истеҳсоли маҳсулотимудофиавӣ бояд фаслҳои таъмини соҳаи метрологӣ пешбинӣ шаванд.

Ташкилотҳоибаналхалқии метрологӣ ва таъмини ченаки ягона дар давлатҳои хориҷӣ.

Калонтарин ва қадимтарин ташкилотибайналхалқии метрологӣ, ки соли 1875 ташкил карда шудааст ин Ташкилоти байналхалқи андоза ва вазн – ТБАВ (МОМВ) мебошад. ТБАВ ба муносибати қабуликогнконвенция метрикӣ, ки дар асоси метр ва килограмм, ки мақсадаш танзиминизоми ягонагии ченак буд, ташкил карда шуд.

Дар айни замон вазифаи асосии ТБАВ – интаъмини ягонагии ченак дар асоси истифодаи низоми байналхалқии физикавӣ аст.ТБАВ аз сатторҳои зерин иборат аст:

  1. Конференцияигеперамии андоза ва вазн КГАВ ки дар ин ш. Париж ҷой дошта ҳар 4-сол ҷамъмеоянд.
    1. Комитетибайналхалқии АВ – КБАВ, ки 18-аъзо дорад аз олимҳои бузурги соҳаи метрология.
    1. Бароибайналхалқии АВ – ББАВ, ки соли 1879 ташкил карда шудааст ва дар ш. Севр боПариж қарибтар ҷайгир шудааст, ки зиёда аз 100 давлат аъзо аст.

Соли1955 ташкилоти байналхалқии қонунбарории метрологӣ – ТБҚМ – ро 24- давлатташкил доданд аз он ҷумла 4-шӯравӣ низ аъзо буд. Ҳозир бошад беш аз 100 давлатаъзо аст. Ин чунин дигар ташкилотҳои байналхалқӣ ва Аврупой ҳастанд: – ИМЕКО,КООМЭТ, Евромет, Велмет

409
Нет комментариев. Ваш будет первым!