Намудҳои тиҷорати электронӣ

2.1. Музояда (аукцион)-и электронӣ.

Яке аз хусусиятҳои махсуси Интернет муттаҳидшудани муштариён аз ҳар гуна минтақаҳои ҷуғрофӣ, ҳавас зоҳир намудани онҳомебошад. Ин гурӯҳи одамон истеъдоди хизматрасони музоядагӣ доранд.

Музоядаи электронӣ – ҷараёни тиҷорат кардан,дар асоси технологияи иттилоотии муосир, ки муносибати байни контрагентҳо бо қонунҳоимахус назорат карда мешавад. Хусусияти хоси музоядаи электронии савдо онмебошад, ки дар вақти фурӯхтани амвол нархи охиринро дар савдои рақобати кушодмуайян мекунад.

Музоядаи электронӣ – бозори махсус бо спектрипешниҳоди васеи тиҷорат, масалан, намунаи коммуникатсия, ҷузҳо, захираи ашёи хом, талабнома дар тендерҳо ва ғайра мебошад.

Дар ҳама музоядаҳои электронӣ муносибатҳоибозорӣ байни харидорон ва фурӯшандагон ҷой доранд.

Иштирок дар тиҷорат барои он харидорон ё фурӯшандагонеимкон дорад, ки ба қайд гирифта шудаанд.

Барои ин иштирокчиён шакли бақайдгириро пурмекунанд.

Ба иштирокчиён кафолат дода мешавад, ки ахборихарактери махфӣ доштаро танҳо ба контрагентҳо аз рӯи шартнома (баъд аз ба охиррасидани савдо) дастрас намоянд.

Баъд аз бақайдгири иштирокчиён ба воситаипочтаи электронӣ онро дастрас мекунанд.

Савдо аз рӯи мавқеъ дар музоядаи электронӣ бовақти маҳдудшуда мегузарад, ки фурӯшанда муайян мекунад. Вақти пӯшида шуданисавдоро намоиши мол нишон медиҳад.

Дар намоишдиҳии мол ба савдои электронӣ фурӯшандавазифадор аст:

 • сифат карданимоле, ки ба намоиш гузошта шудааст;
 • додани тасвиримол, додани руҷӯъ (ссылка) ба дигарсомона ба сурати мол;
 • нишон доданитабақот (категория) – куҷо хоҳиши ҷойкардани молро дорад;
 • муайян карданинархи ибтидоӣ;
 • муайянкардани қадами музояда, бо ба назаргирифтани нарх; – аз назаргузаронидани лоти худ, барои санҷидани мавҷудияти хабари фаврӣ;

Барои идоракунии ҷараёни тиҷорати дар музоядаи электронӣ қоидаҳои бисёр тартибдодаанд.

Музоядаи электронӣ модели идеалии нархгузориро пешниҳод мекунад.

Вай натанҳо гуфтугузорро дар вақтинархгузорӣ, инчунин имконияти савдокуниро низ нишон медиҳад. Ин музоядаро бароиодамон шавқовар мекунад.

Баъд аз тамомшавии фурӯш фурӯшанда аз почтаиэлектронӣ маълумот мегирад, маълумот дар бораи харидор. Вай дар навбати худмаълумот мегирад, ки ғолиби музояда шудааст ва маълумот дар бораи фурӯшандарониз пайдо менамояд.

Инкишофи музоядаи электронӣ якчанд омилҳодорад: ҷалб кардани миқдори зиёди харидорон ва фурӯшандагон дар натиҷаи мавҷуднабудани сарҳади минтақавии алоқаи дутарафаи интерактивӣ барои фурӯшандагон вахаридорон; додани имконияти муфассал барои баёнкуни ва тасвири мол.

Аз ҳисоби пешниҳодкуни ҳадафҳо ба музоядавӣ ваамалӣ ҷудо карда мешавад:

 • Чизҳои истеъмолӣ.Ҳамин тавр, музоядаҳо шаффофии бозор ва нархгузории осонро таъмин мекунанд;
 • Молҳо ва хизматҳобо мӯҳлати маҳдудшуда, масалан, ҷой барои мусофирон дар ҳавопаймо ё молҳоипештар истеҳсолшуда соҳиби мӯҳлати аниқи амалигашта буданаш лозим аст. Музоядаҳохаридоронро ҷалб мекунанд ва ба фурӯшандагон иҷозат медиҳанд, ки нархҳоигуногунро гузоранд;
 • Молҳоиталаботашон маҳдудшуда, масалан намунаи санъати тасвирӣ, чизҳои колекционишуда.Музоядаҳо ба нархгузории ин молҳо ёрӣ медиҳанд. Дар як ҷой ҷамъ кардани фурӯшандагонва харидорон, онҳо сегменти бозорро ташкил мекунанд ва сатҳро таъриф мекунанд.

Дар асоси истифодабарии қоидаҳои савдомузоядаро ба якчанд гурӯҳ ҷудо мекунанд:

 • бритонӣ(стандартӣ) бештар вомехӯрад. Фурӯшанда нархи аввалро таъин мекунад; дар ҳолатеки нархи баландтарин муайян мешавад, савдо боздошта мешавад.
 • голландӣ(пасгарданда)- савдо аз нархи баландтарин оғоз меёбад, то ба поён рафтани нарх.
 • пешниҳоди як вақта– харидорон дар шакли хаттӣ нархро муайян мекунанд, бехабар аз пешниҳоди рақобатчиёнидигар. Ғолиб он нафаре, ки нархро баландтар пешниҳод кардааст;
 • пешниҳоди пӯшида– харидорон пешниҳодҳои пӯшида мекунанд ва дар вақти муайяншуда ғолиб молро бонархи баландтарин мехарад.
 • Мағозаҳоиякхела – барои фурӯхтани моли миқдораш маҳдудбуда. Барои амалӣ кардани савдоякчандто музоядаҳо гузаронида мешаванд, ки дар он аз ҳар намуди мол як нусхагӣнамоиш дода мешавад. Савдо то он вақт идома меёбад, ки тамоми нусхаҳои мол фурӯхташавад ё ин ки савдогар таклифҳои боқимондаро бекор кунад.

Нархе, ки бо он нусхаи аввалини мол фурӯхта шудбарои нусхаҳои боқимонда баландтарин ҳисобида мешавад.

 • Дучанда –таклиф, дар яквақт аз ду тараф пешниҳод карда мешавад, яъне аз тарафи савдогарва харидор, барои муқаррар намудани мувозинати нарх. Ин ҳолатро аксар вақт дарбиржаҳои электронӣ дидан мумкин аст.

Новобаста бо роҳҳои гуногун гузаронидани савдоиэлектронии музояда ба онҳо схемаи «табии» нархгузорӣ амалӣ мегардад. Барои ҳаминҳам музоядаҳои электрониро ҳамчун бонки маълумотҳо барои бавуҷудории нархи натиҷабахшва татбиқи имкониятҳои потенсиалиибозор, барои ташкилотҳои тиҷоратӣ, кидар муҳити истеҳсолӣ, фурӯши мол ва хизматрасонӣ дида мебароянд. Айнанимкониятҳои натиҷабахш бавуҷуд овардани нарх ҳамчун нуқтаи интиқол (отправнаяточка) хизмат кардааст, барои ташкили шумораи бисёри музоядаҳо дар назди магозаҳои электронӣ.

Нисбати молҳо тавсияҳое мавҷуданд, ки барои савдои музоядавӣ бавоситаи шабакаи Интернет мувофиқ ҳастанд:

 • Молҳои компутерӣ.Қисми зиёди харидорони потенсиалӣ ин намуд молҳои Интернетро истифодамебаранд, барои молҳои нав музояда ҳамчун боби баҳогузории талабот хизматмекунад ва муайянкунандаи нархимусоидтарини бозор мебошад.
 • Молҳои навизамонавӣ барои бозор. Шавқу рағбати истифодабарандагони Интернет нисбати навидҳо ва навигариҳои технологӣ зиёд аст.

Чӣ хеле ки қайд кардем, музояда ба баҳогузорииталабот ба молҳо ва муайян намудани нархи мусоидтарин имконият медиҳад.

 • Молҳоинархгузошташуда – молҳое, ки шакли вайрони молӣ доранд, ки онро ба сабабидоштани нуқсон ва ба монанди он харидор баргандондааст. Музояда бо нархи камимконият медиҳад барои амалӣ кардани фурӯши чунин молҳо.
 • Молҳои камталаб(камистеъмол), ки бо сабабҳои гуногун нархашон паст шудааст (масъалан молҳоимавсимӣ). Дар ин ҳолат истифодаи музояда бо нархи паст мақсаднок аст.
 • Пешқадамони вақтҳоиохири фурӯш. Пас аз танг карда баровардан аз тарафи пешқадамони нав. Музоядаимконият медиҳад, ки аз захирашавии молҳои электронӣ дар анборҳо бомуваффақиятраҳоӣ ёбанд.
 • Молҳоиколексионӣ истифодабарандагони худро доранд, дар байни онҳо хусусан рақобатчиёнбарои азхудкунии мол мавҷуданд.
 • 2.Порталҳоикорпоративӣ

Порталро ҳамчун web-сомона муайян карданмумкин, барои шахсони алоҳида (мизоҷон ва коргарони ташкилотҳои тиҷорати) чунинимкониятҳоро фароҳам меоварад:

 • Якҷоя намуданиахбор ва дастрас намудани ахбори муҳим барои ин аудитория.
  • Ҳамкорӣ вахизматрасонии коллективӣ.
  • Дастрас карданба хизматрасонӣ ва пешниҳодҳо барои шахсони интихобшуда, дар асоси пешниҳоди қатъиишахсигардонӣ.

Барои табақабандии порталҳо чунин муқарраротмавҷуд аст: -Мегапорталҳо (горизанталӣ,оммавӣ) – нусхаи аслии Интернетпорталҳоро пешниҳод мекунад, ба ҳамаи муроҷиаткунандагони интернет-омма, на ба гурӯҳи шахсони махсус ва бо мақсадҳои муайян,мисол Rambler,Yahoo.

Чунин порталҳо зуд-зуд боиси пешравии системаҳомегарданд. Ин порталҳо барои истифодабарандагон васеъ сохта шудааст, зеро ки ондар маълумот ва хизматрасонӣ аз тарафи онҳо акс ёфтааст.Аз рӯи қоида инмаълумотҳо хислати умумӣ дорад (мисол, хабарҳо оиди воқеъаҳои сиёсӣ, ҳаётимаданӣ) мутаносиб ба пешниҳоди хизматрасониҳо мебошад (почтаи электронӣ). Чункидоираи фаъолияти ин ташкилотҳои тиҷоратӣ бо ВАО дучор мешаванд. Дар вақтҳоиохир дар бисёр давлатҳои ғарб наздикшавии онҳоро дидан мумкин аст(медиа-ташкилотҳо мегапорталҳоро харидори мекунанд, ё инки баръакс). Чунинпорталҳо яке аз роҳҳои анъанавии дастраснамоии медиа-маълумотҳо шуда истодааст.

 • Порталҳоивертикалӣ – ба гурӯҳи шахсони алоҳида хизмат мерасонад, ё ки бозорҳо (мисол,бозори автомобилӣ, агентии сайёҳӣ). Дар баъзе холатҳо порталҳои вертикалиросубпортал низ меноманд. Ҳамаи истифодабарандагони интернет, ки дар интернетнишаста кор мекунанд ин амалро татбиқ кардаанд. Ва ҳар як бозор зиёда аз якпортали вертикалӣ дорад. Шумораи порталҳои вертикалӣ бо суръат зиёд шудаистодааст.
  • Порталҳои навъиВ2В – барои он сохта мешаванд, ки ташкилотҳо бо ҳам ҳамкорӣ кунанд ва ё амалиётҳоиташкил кардаашонро ба охир расонанд. Чунин порталҳо ба мизоҷон механизми васеитиҷорати электрониро пешниҳод мекунад (мисол: гузаронидани музояда, амалӣгардонидани харид);
  • Порталҳоикорпоративӣ – барои шахсони мақсади муайян дошта, ташкилотҳои бузург вакорпоратсияҳо аз рӯи чорчӯба сохта мешаванд.

Онҳо барои коргарон, мизоҷон ва ҳамкорони яккорхона сохта шудаанд. Истифодабарандагони ин намуд портал вобаста ба нақшашонимконияти дастрасшавӣ ба хизматҳо, таклифҳоро доранд.

 • Порталҳоикорпоративӣ – сомонае, ки воситаи Web- саҳифаро мекушоянд. Барои таъмини вуруди инфиродигардонидашуда (персонифицированногодоступа) гуфтан мумкин, ки матрисаи вуруд (матрица доступа)фароҳам оварда шудааст, кидар он имкониятҳои истифодабарии ин ё он ташкилотҳо, базаи ахбор вахизматрасони ҳар як қисми ташкилот нигаҳдорӣ мешавад.
  • Порталҳоикорпоративӣ ва интернети аз якдигар бо дарбаргирии шумораи истифодабарандагонфарқ мекунанд, ки онҳо бо мақсадҳои кории худ хизмат мерасонанд. Порталҳоикорпоративӣ барои истифодабарандагони як ташкилот пешниҳод карда шудааст ва мақсадионҳо фоида ба даст овардани ташкилот дар холате, ки интернетпорталҳо бароидоираи васеи истифодабарандагон пешбини карда шудааст ва мақсади онҳо фоидаовардани провайдерҳои портал ва ҳамкорон мебошад, ки ин порталҳо пешбинӣкардаанд.

Порталҳои корпоративи аз рӯи хусусиятҳои худчунинанд:

 • Горизонталӣ, китамоми ҳаҷми маълумотро дарбар мегирад, илова ва ҷараёнҳои ташкилот;
  • вертикалӣ, ҷамъшавӣдар ҷараёни махсусгардонидашуда тиҷоратӣ, вазифаҳо ва иловаҳо.

Хислатҳои асосии порталҳои корпоративӣ чунинанд:

 • дастрасиитамоми манбаҳои маълумотҳо ба коргарони ташкилот, бо як интерфейс.
  • имконияти амалӣкардани ҷустуҷӯи маълумоти лозима.
  • имкониятинашркунии маълумоти истифодабаранда.
  • дастгирии кориколективӣ.
  • ҳайати муайяниистифодабарандагон.

Барои бо кор таъмин кардани порталҳоикорпоративӣ вазифаҳои зеринро амалӣ кардан лозим аст:

 • даъвати мизоҷон,барои сохтани гурӯҳи доимии истифодабарандагони порталҳо ва таъмини мониторингифаъолияти онҳо бо ёрии системаи бақайдгирӣ ва тақсимот.
  • ҳуқуқи воридшавӣ. Онҳоимконияти идоракунӣ бо гурӯҳиистифодабарандагон ва маълумоти шахсиро ба ихтиёри онҳо дар асоси нимруҳ(профил)пешниҳод мекунанд.
  • иттилоотро визуалӣ ва индекатсия кардан. Инвазифа ҳамчун дастраскунандаи маълумот бо якчанд манбаи маълумот хизмат мекунад.Маълумотро бо роҳи мониторинг ва хабардиҳӣ пешкаш кардан мумкин аст. Қисми зиёдимаълумотро бо роҳи мониторинг дастрас менамоянд.

Огоҳӣ дар мадди аввал бо ёрии занги телефонӣ ёпейҷер амалӣ карда мешавад. Порталҳои корпоративӣ ҳарду усулро истифодамекунанд.

 • таъмини бехатарӣ,барои ҳивзи ахбор аз дохилшавии ғайри қонунӣ чи аз дохили ташкилот ва чи беруназ он, барои таъмини бехатарии истифодабарии порталҳои таъминкунанда ба ҳамкоронва фармоишгарон хизмат мекунад.
  • маҳдудкунии ҳуқуқиворидшавӣ ва шахсикунонӣ, таъминкунандаишахсони алоҳида бопешниҳоди ахборва иловаҳо, хизмати корпоративӣ ва каналҳои информатсионӣ. Профили истифодабарандагон дар марҳилаи ба лоиҳагирии система бо ёрии «матритсаи воридшавӣ» дарнатиҷаи бозсозӣ ё ин ки администратори система, ё ин ки худи истифодабарандамуайян мегардад.
  • интегратсияииловаҳо, имкониятдиҳандаи дараҷаи мантиқӣ, тиҷоратро бе тағйирот гузошта бавоситаи браузер аз ҳарҷо навигарии ахборотро инъикос менамояд. Масъалаиинтегратсияи анъанавӣ – ин ҷалб намудани иловаҳои нав ё ин ки иваз намуданимодернизатсияи кӯҳнаҳояш ҳал карда мешавад.

2.3 Майдонҳои тиҷорати электронӣ

Зиёдшавии ҳаҷми системаи тиҷоратии В2В бапайдошавии e-marketplaces ё ин ки ба майдонҳои тиҷорати электронӣ меоварад.Пешниҳодкунандаи фазои бозори вертуалиро барои ба роҳ мондани тиҷорати электронӣдар соҳаи муомила ва ба фурӯш овардани маълумот дар бораи маҳсулот, хизматрасонӣ,инчунин дастгирии роҳи алоқаи байни фурӯшандагон ва харидорон муайн карданмумкин аст.

Майдони тиҷорати электронӣ – навъи бисёрмураккаби миёнарав мебошад, чунки ба ғайр аз мубодилаи маълумоти шахсӣ онҳоимконияти амалӣ шудани шартномаҳои хариду фурӯш ва ба иштирокчиён кафолати амалӣгаштани чунин шартномаҳоро медиҳанд.

Асоси вазифаҳои иқтисодии майдони тиҷоратии электронӣдодани музд ба ҳар як шартнома, яъне ҷамъоварии комиссионӣ. Вобаста аз ҳаҷмитрансаксия ва вобастагии соҳавии андозаи ҷамъоварии комиссионӣ аз 1 то 10% азсуммаи шартнома тағйир меёбад. Комиссияаз трансаксия – моддаи якуми фоида ба дастоварии ҳар як ташкилоти тиҷоратӣмебошад. Моделҳои ба даст овардаи фоидаро аз трансаксия бо роҳҳои гуногун бадаст овардан мумкин аст, мисол, гирифтани фоизи муайян одатан дар асоси фармоишбарои харидорӣ.

 • Ба ғайр аз ин комиссия бо трансаксия метавонад фурӯшандаё харидорро пардохт намояд. Майдонҳои тиҷорати электронӣ инчунин метавонандвазифаҳои зеринро иҷро намоянд:
  • фурӯши таъминоти барномавӣ.Одатан даромад аз фурӯши ин мол аз пардохти худи моли литсензионӣ ва компонентҳоитакроршавандаи даромад бо хизматрасоние, ки одатан 15-20% пардохт бароилитсензияро ташкил медиҳад, алоқаманданд. Ба ғайр аз ин бисёри ташкилотҳои фурӯшандаитаъминоти барномавӣ литсензияи худро чунин месозанд, ки аз истифодабарии зиёдимаҳсулоти барномавии худ фоида ба даст оваранд.

Хизматрасониикасбӣ. Ташкилотҳои тиҷоратие, ки ба фурӯши таъминотибарномави машғуландхизматрасонии онҳоодатан ба кор андохтани барнома ва омӯзиши истифодабарандаҳо мебошад.

Ҷойгиркунииреклама. Даромадро аз пардохти ҳазорҳо тамошодиҳии муроҷиатирекламавӣ сарпараст (спонсор) ба даст меорад.Барои баъзе майдонҳои вертикалӣ, мисол VerticalNet аз аввалреклама қисми зиёди гардиши спонсорро ташкил медод. Аммо ҳамин, киистифодабарандагони майдонҳои тиҷорати электронӣ зиёд шуд, вай барои бадастоварии дигар намудҳои фоида роҳ меҷӯяд, мисол комиссия барои трансаксия ваобунакунӣ, реклама бошад моддаи дуюми фоидагирӣ мешавад.

Ташкилиобунашавӣ. Қисми зиёди провайдерҳо майдонҳои савдои дарвақти реалӣ (on-line) фаъолият доштаро, барои дарёфт кардани ахбороти лозима тавассутиобунашавӣ ба роҳ мемонанд. Мисол барои пардохти ҳармоҳаи PcOrder ваTechnologyNet ба харидорон имконияти дастрас намудани маълумоти лозимӣ оиди молҳоикомпутерӣ ва паҳнкунандагони он фароҳам меоварад.

Porchasepro дар навбати худ хизматрасонӣ бароиба қайдгирии ҳаққиаъзогии ҳарсоларо пешкаш менамояд. Пайдоиши ин ё он намудимайдонҳои тиҷоратӣ аз дараҷаи таъсири харидорон ва фурӯшандагони ин соҳавобастааст. Пайдоиши ин ё он намуди майдонҳои савдо аз дараҷаи таъсирихаридорон ва фурӯшандаҳо иборат аст. Аз рӯи ин таснифот се намуди майдонҳоисавдои электронӣ ҷудо карда мешаванд:

1.Майдонҳое, ки онро харидор месозад. Ташкилотҳоикалони тиҷоратӣ метавонанд майдони тиҷоратии худро барои ҷалб намуданитаъминотчиён зиёд созанд. Ин ҳуҷҷат вобаста ба талаботи ташкилотҳои калон дароптимизатсияи ҷараёни харидорӣ,васеъшавии алоқаи тиҷоратӣ ва хатҳои таъминотӣ пайдо шудааст.

2.Майдонҳое, ки онро фурӯшандагон ташкилмекунанд. Дар қатори харидорони калон фурӯшандагони калон низ дар ҷараёнипайдошавии марказҳои тиҷоратӣ нақши муҳимро мебозанд. Ин бо сабабҳои гуногунитолибони тарҷума дар Интернет вобаста бо ҳамкорон ба вуҷуд меояд. Ин намудмайдонҳо пайвастшавии зичро бо бизнесҷараёни дохили ташкилот ва имкониятиавтоматикунонии ҷараёни мубодилаи маълумотҳо бо контрагентҳо медиҳанд ва бапаст намудани нарх ва сарфа намудани вақт, имконият фароҳам меорад.

3.Майдонҳои тиҷоратӣ аз тарафи сеюм сохташуда(ташкилотҳои технологӣ, ассотсиатсия, бонкҳова дигар субъектҳои бозор), барои он даъват шудаанд, ки фурӯшандагон вахаридоронро ба ҳам пайваст намоянд. Одатан чунин майдонҳо аз тарафи шахсонесохта мешаванд, ки дар ин сектори тиҷорат ҷои худро ёфта метавонанд ва оиди ҷараёнҳоибизнесии мавҷуда фаҳмиш доранд.

4.Мағозаҳои электронӣ

Мағозаи электронӣ – ин системаи автоматишудае,ки хизматрасониро дар асоси базаи тиҷорати электроникунонидашуда амалӣ мекунад,мағозаҳои ҳозиразамон бо намуди хизматрасонии анъанави:

 • Намоиш ва хислатҳои маҳсулот, гирифтан вакоркарди фармоишҳо.
  • Пешкаш намудани хизматрасониҳои техникӣ, дастраснамоиимол ба харидор ва монанди ин.

Мағозаи электронӣ – ин сомонаи махсусест, ки боёрии он дар сохти интерактивӣ харидорӣ намудан ё фурӯхтани мол ва хизматрасонӣ,шиносоии пешакӣ бо маълумот оиди маҳсулот ба роҳ монда мешавад. Фарқияти мағозаиэлектронӣ аз мағозаҳои анъанавӣ дар он аст, ки вай метавонад имконияти васеиинтихоби мол ва хизматрасониро пешниҳод намояд, пешкаш намудани маълумоти пурраоиди хусусиятҳои молҳо. Аз ҳисоби истифодаи технологияи замонавии компутерӣтараққӣ карда истодааст, яъне муомилаи фардӣ ба ҳар як харидор аз ҳисоби таҷрибаикор бо он. Мағозаи электронӣ ба соҳиби худ имкониятҳои зеринро медиҳад:

 • сохтани номгӯйҳои электронӣ ба молҳои ба бозорпешниҳод шаванда ва ё хизматрасоние, ки доимо дар хати Интернет дастрас аст.
  • ташкили шабонарӯзии фурӯши маҳсулот.
  • мустақилона идора намудани корҳои мағоза,зуд-зуд нав кардани маълумот оиди молҳои пешкашшаванда ва хизматҳо.Автоматикунонии системаи қабули фармоишӣ, e-mail номаҳо дар бораи амалиётҳои фармоишӣ ба харидорон ба таври автоматӣфиристода мешавад. Савдои бисёрасъора (долларҳо ва рублҳо) бо истифодаи қурбипулҳои дохилӣ. Тайёр намудани системаи автоматикунонии интихоби мол (чакана ваяклухт). Ташкили кор дар системаи «бизнес-бизнес» барои хизматрасонӣ ба филиалҳоидурдаст ва ҳамкорони тиҷоратӣ. Таъмини алоқаи баргарданда барои татқиқотимаркетингӣ дар бозор ва сохтани базаи ахбори мизоҷон. Гузаронидани таҳлили коримағоза дар асоси омор, ташкили автоматӣ дар ҷараёни кори мағоза. Дастгириирекламавии натиҷабахш ба тиҷорати худ. Илова намудани як ё якчанд системаипардохти онлайни барои амалӣ кардани ҳисобат. Ташкили хизматрасонӣ вадастраснамоии мол. Пайвасткунии онлайни(имконияти мулоқот бо харидор дар вақтивоқеӣ). Пайваст намудани системаи дохилкунии навидҳо ба сомона.
  • сохтани e-mail–и паҳнкунандаи навидҳои дар мағозапайдошуда.

-гузаронидани интеграсия бо системаи офисӣ бамонанди анбор ва муҳосибот, барои ҷараёни автоматикунии гузаронидани маълумотба базаи ахбори мағозаи тиҷоратӣ.

Мағозаи электронӣ – ба харидор чунин имкониятҳоромедиҳад:

 • амалӣ намудани шартномаи хариду фурӯш дар ҳолатҳоиба худ қулай.
  • таъмини пардохт бо яке аз усулҳои дастрас дар ҳолатимавҷуда.
  • гирифтани хабар бо e-mail оиди тасдиқи фармоишиҷойгиршуда.
  • пайбарии доимии ҳолати ҳозираи фармоиши ҷойгиршудадар сохти on-line ё ин ки e- mail.
360
Нет комментариев. Ваш будет первым!