Интернет- мағозаҳо

 • 1.Ҳайатикоркунони интернет -мағоза ва намудҳои ҷалбкунии харидор ба интернет- мағозаҳо.

Ҳайати коркунони интернет-мағоза аз ҳайатикоркунони корхонаҳои анъанавии савдои чакана, чи бо гурӯҳи мансабҳо, ва чи дар қисмиба ҷо оварии ӯҳдадориҳо фарқ мекунад.

Проблемаи асосии интернет-мағозаҳо, монандисавдои анъанавии корхонаҳо ҷалбкунии харидорон мебошад. Вариантҳои имконпазири ҳаллионҳо бисёр гуногунанд. Интернет шаклҳои гуногуни ҳамкорӣ бо харидорон ва бисёрусулҳои ҷалбкунии мизоҷон ба мағоза ва ҳавасмандкунии онҳоро ба харид карданпешниҳод менамояд.

Шиносои аввалин бо сомона пеш аз ташриф ба онсар мешавад, яъне аз номи сайт ва мақолаҳои шиносоӣ дар рӯйхати сомонаҳои дигар.Истеъмолкунанда баҳо медиҳад ва аз рӯйхат онҳоеро интихоб мекунад, ки ба ӯназар ба дигар сомонаҳо бештар писанд меоянд. Агар руйхат пур бошад ва баякчанд саҳифаҳо тақсим шуда бошад, он гоҳ эҳтимол сомонаҳое, ки дар саҳифаҳоиякум ва дуюм нағунҷидаанд, тамоман аз назар гузаронида намешаванд. Як қаторсомонаҳоро интихоб карда, мизоҷ омӯхтани паиҳами онро сар мекунад. Баъзе сомонаҳова хатогиҳо диққати онҳоро ҷалб наменамояд.

Сомонае, ки ороиши покиза ва навигатсионӣ,равшан дорад ва инчунин зудпурборшаванда (загрузка) аст, барои таасуроти хубпайдо кардан шароити муосид меоварад. Сомонаи сустпурборшаванда (бигзор ботаъсири графика), инчунин ҳаваскорона иҷро шуда таъсири бад меоварад. Мизоҷ бо ӯшиносоиро давом намедиҳад. Фарз кунем, ки ба бисёр душвориҳо нигоҳ накардаистеъмолкунанда ба сомонаи интернетмағоза ташриф меоварад.

Саҳифаи аввал –рӯи сомона. Барои ҳамин ороиш вамазмуни саҳифаи аввал масъулияти бештарро талаб менамояд. Сайтсозон амиқандешида, баъд онро бодиққат ва бо меҳри махсус иҷро мекунанд. Вазифаи асосиисаҳифаи аввал – боварӣ ҳосил кунонидани муштарӣ ба он, ки ӯ аллакай чизе, кидар ҷустуҷӯяш буд ёфт ва он маҳз дар ҳамин сомона ҷойгир аст.

Барои ба он муваффақ гардидан якчанд роҳҳои муҳимвуҷуд дорад.

Барои ин лозим аст:

-дар он ягона пешниҳоди харидуфурӯш ҷойгиркардан; Онро лозим аст то қадри имкон мухтасар ифода кард. Маълум аст, ки чӣ қадарравшан ва аниқ пешниҳод ифода карда шавад, ҳамин қадар имконият бисёр аст, кимизоҷ маҳз ба ин интернет-мағоза боз ташриф оварад;

-дар саҳифаи аввал сутуни хабарҳоро ҷойгиркардан лозим аст. Он ба сомона бисёрамалиро илова мекунад, вале бо баробари инхабарҳо бояд хеле зуд ва мунтазам нав карда шуда бошанд –ахборҳои кӯҳнашуда обрӯиидораро паст менамояд;

– ороишро оддӣ, функсионалӣ, вале аслӣ боядкард. Диққати махсусро ба навигариҳо, ки бояд содда ва бевосита фаҳмо бошанд,гузошт;

-ҷойгир кардан дар саҳифаи якум, маълумот дарбораи ҳамаи сайтҳои тақсимшуда, барои он ки истеъмолкунанда фаҳмиши пурра оидион ки ӯ метавонад чизе ёбад ё бигирад, дошта бошад;

Роли муҳимро, бешубҳа «Интерфейси табрикӣ»мебозад. Ин фаҳмиш ба худ ҳамаи он чизе, ки ба мизоҷ осон гардонидани интихобимол ва мусоидати харидорӣ намуданро мефаҳмонад. Лозим аст ба ҳозирҷавобӣ,хушмуомилагӣ, нотарсона расонидани ёрӣ ба мизоҷ диққати махсус бояд дод. Агарбисёр мактубҳои якхела оянд, лозим аст, ки тақсимоти «Саволҳои алоқаманд» боядсохт. Набояд аз миқдори зиёди мактубҳо тарсид: агар ӯ ҳаст, яъне бо интернет–мағоза ҳамаш хуб аст.

Доштани «саҳифаи сипосгузориҳо» мувофиқи мақсадаст (ба монанди китоби шикоятҳо ва пешниҳодҳо). Ҳатто агар харидор корозмуданест, онҳо бисёри вақт ё фикрҳои шавқовар ё ин ки мураккаб баён менамоянд. Ғайраз ин ҳиссиёти муштариёнро водор карда, шумо албатта ӯро маҷбур мекунед то ки ӯбоз ташриф оварад ва инчунин рекламаи иловагӣ хоҳад гирифт. Дар ин ҷохизматрасонии шахсии ба ҳар тараф фиристодани мактубҳо, бояд истифода шавад.Агар зарур бошад ба сомонаи махсуси почта барои пурра кардани «китоби шикоятҳова пешниҳодҳои» худ дохил шуда, ба харидор аз ҳама беш фикр оиди беасосии соҳибисомона меояд. Ҳар як дархости қабулшуда бояд бо мактуби ҷавобӣ таъмин кардашавад.

Муҳим аст, ки молҳо ба шӯъбаҳо тақсим кардашаванд. Агар саҳифаи якум бо рекламаи «сӯзон» ё молҳои арзон пур шудаанд, дарин ҳолат навкор худро гум мекунад: инсон ба омӯхтани истифодабарии интернет-мағозадар он вақт, ки ба ӯ лозим аст, ки осони чизе харидорӣ намояд, майл пайдо карданаметавонад, вале дигар вақт (вақти холигӣ) ӯ ба ин саҳифа ташриф намеоварад.

Ҳаракати шиддатнокии интернет-мағозаҳо – иннатанҳо web- сомона бо web-витрина ва рӯйхати молҳо, балки таъмини барномаҳоибисёр мушкил, кори шабонарӯзӣ ва таъмини воридсозии ҳамаи комплекси молу тиҷоратмуомилотҳо мебошад.

Интернет-мағозаро аз нуқтаи пурра фурӯхташавиифунксияи тиҷоратии он дида мебароем:

 • додани маълумот ба мизоҷ оиди мол (хизматрасонӣ);
 • гирифтани фармоиш аз мизоҷ оиди мол(хизматрасонӣ);
 • гирифтани пардохт;
 • дастрас кардани мол;

Сомонаи мағоза бояд ба чунин сохти асосӣ ҷудошавад:

1. саҳифаи хонагӣ (ё ки саҳифаи асосӣ).

– ин саҳифаи якумест, ки тамошобин, баъдигирифтани web- суроға мебинад; Чун қоида дар ӯ бояд нишонаҳои: номи мағоза(сарлавҳа), логотип, меню бо услуби руҷӯъ (ссылка) ба боқимонда саҳифаҳои мағозаишора шуда бошанд.

2. саҳифаҳои иловагӣ –саҳифаҳое, ки маълумотдар бораи молҳо (ё хизматрасонӣ) доранд. Дар ин ҷо метавонад якчанд қисмҳо азнамуди молҳо бошанд:

 • тартибиинтихоби мол;
 • дар бораикорхона (одатан ба онҳо дохил мешавад руҷӯъ (ссылка) дар саҳифаи асосӣ); –тартиби пардохт;

-дастрас намудан;

Ба намуди умумӣ дар web-сомона «мағозаи вертуалӣ»бояд бошад:

 • номгузорӣ(корхона ё web–сомона);
 • рӯйхатиэлектронии молҳо ва хизматрасониҳо;
 • прайс – саҳифа;
 • шакли фармоишимолҳо;
 • маълумот оидинамудҳои пардохт;
 • шакли дархостимаълумоти иловагӣ;
 • нишонаҳоикорхона: суроға, почта, телефон, факс, суроғаи почтаи электронӣ;
 • шакли қайдкуниимуштариён (китоби меҳмонон);
 • руҷӯъ(ссылка)ба дигар web-сомонаҳо;
 • маълумот бароидастгирии диллерон ва дистрибйуторҳо;
 • маълумот дарбораи навигариҳо; – таҳлили маълумотҳо, шарҳҳо; Рӯйхати корӣ бо сабади стандартӣ.

Сабади стандартӣ метавонад ба асосӣ ва фаръӣ ҷудошавад. Аввал харидор дар сабади фаръӣ моли ба ӯ маъқулро интихоб мекунад вабаъди он ки фикр дар бораи харидорӣ намуданро аниқ ифода кард, танзими фармоишӣсар мешавад, як қатор молҳоро ба сабади асосӣ мегузоранд. Ҳамоно молҳое, ки дарсабади фаръӣ монда буданд, «интизори» ташрифи дигар ба мағоза ҳастанд.

Дар интернет мағозаҳо дар вақти ба харидоронхизмат расонидан принсипи корхӯрдаи онҳо, ки дар асоси ҷамъкунӣ ва таҳлили оморӣоиди афзалиятҳои харидорон маълумот медиҳад, истифода мешавад. Инро ба асосгирифта, ба харидор имконияти нигаронии ӯ маҳз ба гирифтани молҳо, тахфифи ҷамъҳова ғайра дода шудааст.

Зиёда аз ин, харидори қайдгардида метавонад ҳамаион сабадҳое, ки ӯ ҷамъ карда буд, бубинад. Ин ба ташкили сабадҳои стандартӣ иҷозатмедиҳад. Ҳоҷат ба чунин сабад дар он ҳолат пайдо мегардад, ки агар харидордоимо хариди стандартӣ намояд, масалан дар як рӯз, як ҳафта, як моҳ. Бо вуҷудиин ӯ метавонад якчанд сабадҳои намунавӣ созад ва баъд фармоишро тағйир диҳад.

Боз як навъи дигари сабад иттиҳодиявӣ мебошад.Он аз тарафи супоришдиҳандагони иттиҳодиявӣ, барои автоматикунонии ҷараёнитаъминкунии калонтарин узви дуркардашудаи ҷуғрофии корхонаҳо, истифода бурдамешавад. Дар вақти онро ба шакли муайян даровардан, ниёзи алоҳидаи бандҳоикорхонаҳо –шӯъбаҳо, офисҳо ба ҳисоб гирифта мешавад. Моҳияти сабади иттиҳодиявӣдар он аст, ки худ маҷмӯи якчанд сабадҳои боз ҳам хурдтарро нишон медиҳад.

3.3. Талаботи асосӣ ба тавсифи мағозаи электронӣ

Дар марҳилаи аввал бо таркиби лозимии иҷрокунииаломатҳо таъмин шудан лозим аст. Аломатҳо метавонанд чунин бошанд: паҳнкуниимувофиқи маълумот оиди корхона, истеҳсолкунии он мол ё хизматрасонӣ; бевоситафурӯхтани молҳо ё хизматрасониҳо; зиёд кунии ҳиссаи шахсии худ дар бозори мақсаднок;ташкил кардани обрӯи мусоиди корхона вамаҳсулот; амалӣ гирифтани маълумот аз истеъмолкунандагон оиди сифати мол, оидисатҳи хизматрасонӣ ва ғайраҳо.

Барои расидан ба сифати талаботи давомотиweb–саҳифаҳо лозим аст, гузаронидани пешкаши сегмени бозор (яъне тақсим карданион ба гурӯҳҳои яктаркибаи потенсиалӣ харидорон) тақсими мақсадноки сегмент(яъне он қисми бозоре, ки идора корро сар мекунад). Бо вуҷуди он ба мақсадмувофиқ нишон додани хусусияти ахлоқи мақсадноки потенсиалӣ гурӯҳи харидорон.Ин имкон медиҳад, ки web–саҳифаҳоро тартиб диҳанд, барои он ки онҳо ба мақсаднокинтихоби гурӯҳи харидорон шавқе пайдо кунанд.

12
Нет комментариев. Ваш будет первым!