Илми нуҷум дар Тоҷикистон - Таърихи бунёд ва равнақи нуҷум

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омузиши ҷирмҳои осмони ва фазои кайҳон ҳануз солҳои сиюми асри гузашта, баъди таъсис ёфтани пажуҳишгоҳи астрофизикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон ва расадхонаи астрономии Ҳисор оғоз ёфта буд. Олимони варзидаи ҷумҳури Доброволский О.В. ва Бобоҷонов П.Б. сарварии пажӯҳишгоҳро солҳои тулонй ба уҳда гирифта, дар яҳ ваит ба ҳорҳои илмй-тадҳиҳртй ва тайёр намудани мутахассисони соҳди астрофизиҳаи муосир машгул буданд. Доброволсҳий О.В. натиҷаҳри ҳорҳои илмй-тадқиқртиро дар ду асари илмиаш — «Ҷестационарные процессы в ҳометах и солнечная аҳтивность» ва «Кометы», ҳи солҳои 1961 дар Душанбе ва 1966 дар Мосҳав нашр шудаанд, ҷамъбаст намудааст.

Олими маъруф Бобоҷонов П.Б. солҳой тулонй дойр ба сохт ва хусусиятҳри ҷирмҳои хурди осмони (астероидҳр ва метеорҳр) тадҳиҳрт гузаронидааст. У то имруз дойр ба ин соиа ба яҳ ҳдтор кашфиётхои илми муваффак, шуда, илми астрофизикаи тоҷиҳро машҳури ҷаҳон гардонидааст. Дар пажуҳишгоҳи астрофизиҳа инчунин олимон — Ҷ. Махсумов, Х.Ибодинов (директори имрузаи пажуҳдштоҳ), С. Ибодов ва дигарон ба тадқиқу пешбурди илми нуҷум дар Ҷумҳуриамон саими сазовори худро гузоштаанд. Шуҳрати ҷаҳрни доштани асторофизиҳаи Тоҷиҳистон боиси он гардид, ҳи 7 сайёраи хурди солҳри охир ҳашф гардида ба номи олимони он — Бобоҷонов П.Б., Бахерев А.М., Чернова Г.П., Доброволсҳий О. В., Герасименҳо В.А., Ибодинов Х.И., Киселев Ҷ.Ҷ. гузошта шуданд. Дар бораи ҳомёбиҳри илмии мунаҷҷимони Тоҷиҳистон дар боби 5-уми ҳитоб маълумот дода мешавад.


1.Дар Тоҷикистон тадқиқоти илмй доир ба нуҷум дар куҷо гузаронида мешавад?

2.Олимони соҳаи нучумро дар Точикистон номбар кунед.

3.Фаъолият ва музафариятҳои илмии нуҷумшиносони тоҷикро баён кунед.

314
Нет комментариев. Ваш будет первым!