Менеҷмент

Иштирокчиёни муносибати корӣ барои вазифаи дар пеш гузошта шуда, ба мақсад ва комёбиҳои назаррас ноил шудан аз рўи қонун баромад менамоянд.Подробнее
Менеҷменти ҷопонӣ дар даҳсолаҳои охири асри ХХ мамлакатро ба кишвари пешрафтаи ҷаҳонӣ ва асриХХ1 бошад дар ҷаҳон ба довталаби ҷои аввал бар овард.Подробнее
Коммуникатсия шарти нахустини мавҷудияти ташкилот ба ҳисоб меравад.Подробнее
ҳар як роҳбар дар фаъолияти идоракунии худ уҳдадориҳои худро дар як услуби муйян иҷро менамояд. Услуби идоракунӣ гуфта тарзу усули таъсир расонидан ба рафтори тобеъон дар рафти иҷрои кор меноманд.Подробнее
Стратегияи корҳона, ё фирма – системаи чорабиниҳо мебошад, ки дар оянда барои ба мақсад расидан кӯмак мерасонад.Подробнее
1.Давраҳои таърихии пайдоиш ва инкишофи менеҷмент; 2.Мактабҳои классикии менеҷмент ва инкишофи фикру ақоиди идоракунӣ; 3.Алоқамандии инкишофи ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва менеҷмент; 4.Подробнее
Инкишофи муосири туризм ва меҳмоннавозӣ дар захирахҳои табиӣ‚ иҷтимоӣ – иқтисодӣ‚ фарҳангӣ – таърихӣ ва албатта захираҳои меҳгнатӣ асос ёфтааст.Подробнее
Ҳолати муайяни фаъолияти ҳоҷагии корҳона дар натиҷаи таъсири омилҳои муҳити дохилӣ ва берунӣ муттасил тағйир меёбад.Подробнее
Стратегияи тараққиёт- аслан ба корҳонаи нав тааллуқ дошта новобаста аз соҳаи фаҳолият онҳо ҳаракат мекунанд, ки дар муддати кўтоҳ мавқеи аввалро дар бозор бадаст оваранд.Подробнее
Таҳлили стратегӣ дар асоси таҳлили иқтисодӣ ва ҳолатҳои сиёсӣ аз тадқиқоти бозор, омўзиши имконоти корҳона вобастагӣ дорад.Подробнее
Боназардошти сатхи кунунии камбизоати ва махдудияти бучети давлати, Точикистон ба кумаки калон, бахусус дар шакли карзхои беподош ниёз дорад.Подробнее
Усули асосии истифодаи менеҷмент барои ноил гаштан ба ҳадафҳои ниҳон дар шароити иқтисодӣ муосир, ташкил ва таъмин намудани ҳавасмандии иқтисодии коргарон аз натиҷаи меҳнат мебошад.Подробнее
1.Интихоби мақсад ва стратегияи инкишофи корхона; 2.Масъалагузорӣ ва стратегияи иҷроиши мақсадҳои менеҷмент; 3.Таъсири муҳити беруна ва дохила ба фаъолияти менеҷмент; 4.Подробнее
1. Мафҳуми менеҷмент ҳамчун илм ва фанни таълимӣ; 2. Предмети омузиш, мақсад ва вазифаҳои асосии фанни менеҷмент; 3. Услуби омузиши фанни менеҷмент ва алоқамандии он ба дигар фанҳои иқтисодӣ; 4.Подробнее
Ҳар як роҳбар нақши иртиботии худро нисбати фаъолияти тобеон амалӣ намуда, дар қабули қарорҳою иҷрои воқеии функсияҳои асосии идоракунӣ (нақшагирӣ, ташкил, мотиватсия ва назорат) бояд фаъолона ширкат Подробнее
← Предыдущая Следующая → 1 2 3
Показаны 1-15 из 40